Pengaturcaraan

Tutorial C++ Untuk Pemula

30 Oktober 2021

Isi kandungan

Apakah itu C++?

C++ ialah bahasa merentas platform yang digunakan untuk mencipta aplikasi berprestasi tinggi. Bjarne Stroustrup membangunkannya sebagai lanjutan kepada bahasa C. C++ memberi pengaturcara kawalan ke atas sumber sistem dan memori. Bahasa ini telah dikemas kini tiga kali penting pada 2011, 2014 dan 2017 kepada C++11, C++14 dan C++17.

Mengapa Menggunakan C++

 • C++ adalah salah satu bahasa yang paling popular untuk pengaturcaraan.
 • C++ boleh didapati dalam sistem pengendalian, GUI dan sistem terbenam.
 • Ia adalah bahasa pengaturcaraan berorientasikan objek yang memberikan struktur yang jelas kepada program dan membolehkan kod digunakan semula, mengurangkan kos pembangunan.
 • Ia mudah alih dan boleh digunakan untuk membangunkan aplikasi yang boleh disesuaikan dengan pelbagai platform.
 • Memandangkan C++ hampir dengan C# dan Jawa , ia memudahkan pengaturcara untuk beralih kepada C++ atau sebaliknya.

ciri-ciri

  Mudah: C++ ialah bahasa yang mudah kerana ia menyediakan pendekatan berstruktur kepada set kaya fungsi, jenis data, dsb.Mudah alih: Tidak seperti bahasa himpunan, program c sedang dilaksanakan dalam banyak mesin dengan sedikit atau tiada perubahan. Tetapi ia tidak bebas platform.Bahasa pengaturcaraan peringkat pertengahan: C++ digunakan untuk melakukan pengaturcaraan peringkat rendah. Ia digunakan untuk membangunkan aplikasi seperti kernel, pemacu, dll. Ia juga menyokong ciri bahasa peringkat tinggi.Bahasa pengaturcaraan berstruktur: C++ ialah bahasa pengaturcaraan berstruktur kerana anda boleh memecahkan atur cara kepada bahagian menggunakan fungsi.Perpustakaan Kaya: C++ menyediakan fungsi terbina yang menjadikan pembangunan pantas.Pengurusan Memori: Ia menawarkan anda ciri peruntukan memori dinamik. Anda boleh membebaskan memori yang diperuntukkan dengan memanggil fungsi free().Kelajuan: Masa penyusunan dan pelaksanaan bahasa C++ adalah pantas.penunjuk: C++ menawarkan ciri penunjuk. Anda boleh berinteraksi secara langsung dengan memori dengan menggunakan penunjuk.Rekursi: Dalam C++, anda boleh memanggil fungsi dalam fungsi tersebut. Ia menyediakan kebolehgunaan semula kod untuk setiap fungsi.Boleh dipanjangkan: Bahasa C++ boleh dikembangkan kerana ia boleh menggunakan ciri baharu dengan cepat.Berorientasikan Objek: C++ ialah bahasa pengaturcaraan berorientasikan objek. OOP menjadikan penyelenggaraan dan pembangunan lebih mudah, manakala, dalam bahasa pengaturcaraan berorientasikan Prosedur, ia tidak mudah urus jika kod berkembang sebagai projek saiz bertambah.Berasaskan penyusun: Ia adalah bahasa pengaturcaraan berasaskan pengkompil. Pertama, anda perlu menyusun atur cara menggunakan pengkompil, dan kemudian anda boleh menjalankan program tersebut.

Persediaan Persekitaran Setempat

Alangkah baiknya jika anda mempunyai perisian berikut pada komputer anda.

  Penyusun C++

Ia adalah pengkompil C++ sebenar, yang akan digunakan untuk menyusun kod sumber anda ke dalam program boleh laku akhir. Kebanyakan penyusun C++ tidak peduli sambungan yang anda berikan kepada kod sumber anda. Pengkompil yang paling kerap digunakan ialah pengkompil GNU C/C++.

  Editor Teks

Ia digunakan oleh perisian untuk menaip. Contohnya termasuk perintah Windows Notepad, OS Edit, Short, Epsilon, EMACS dan Vim atau VI. Fail yang anda hasilkan dengan editor dirujuk sebagai fail sumber dan fail C++ dirujuk sebagai .cpp, .cp atau .c. Untuk memulakan pengaturcaraan C++ anda, editor teks mesti ada.

  Sintaks Asas

Sekarang mari kita lihat maksud pembolehubah kelas, objek, kaedah dan contoh.

  Objek− Objek mempunyai keadaan dan tingkah laku. Contoh: Kucing mempunyai syarat - warna, nama, baka, dan tindakan - menggoyang-goyang, mengeong, makan. Objek ialah contoh kelas.Kelas− Kelas ditakrifkan sebagai rangka tindakan yang menerangkan tingkah laku/menyatakan bahawa objek jenisnya menyokong.Kaedah− Kaedah ialah tingkah laku. Kelas boleh mengandungi banyak kaedah. Dalam kaedah di mana logik ditulis, data dimanipulasi, dan tindakan dilaksanakan.Pembolehubah Instance− Terdapat koleksi unik pembolehubah contoh dalam setiap objek. Keadaan entiti dijana oleh nilai yang diberikan kepada pembolehubah contoh ini.

CONTOH

|_+_|

PENGELUARAN

|_+_|

Mari kita lihat pelbagai bahagian program yang disebutkan di atas -

 • Ia memerlukan pengepala .
 • Gunakan ruang nama std; untuk memberi amaran kepada pengkompil untuk menggunakan ruang nama std.
 • Baris int main() ialah ciri utama di mana pelaksanaan program bermula.
 • Baris seterusnya memotong ke<< Hello World; the word Hello World is reflected on the keyboard.
 • Baris seterusnya mengembalikan 0; fungsi utama() ditamatkan.

Input/Output Asas C++

Operasi I/O C++ menggunakan konsep aliran. Strim ialah jujukan bait atau aliran data. Ia menjadikan prestasi pantas.

Jika bait mengalir dari memori utama ke peranti seperti pencetak, skrin paparan atau sambungan rangkaian, dsb., ini dikenali sebagai operasi keluaran.

Jika bait mengalir dari peranti seperti pencetak, skrin paparan, sambungan rangkaian, dll., ke memori utama, ini dipanggil operasi input.

Strim Output Standard (cout)

The kos ialah objek yang telah ditetapkan bagi ostream itu kelas. Ia disambungkan dengan peranti output, yang biasanya merupakan skrin paparan. Cout digunakan untuk bergabung dengan operator pemasukan strim untuk memaparkan output pada konsol

CONTOH

|_+_|

PENGELUARAN

|_+_|

Strim Input Standard (cin)

The gin ialah objek yang telah ditetapkan. Ia disambungkan dengan peranti input, yang biasanya papan kekunci. Cin digunakan untuk menyertai operator pengekstrakan strim (>>) untuk membaca input konsol.

CONTOH

|_+_|

PENGELUARAN

|_+_|

Baris akhir standard (endl)

The endl ialah objek kelas yang telah ditetapkan. Ia digunakan untuk memasukkan aksara baris baharu dan mengepam strim.

CONTOH

|_+_|

PENGELUARAN

|_+_|

Pembolehubah C++

Pembolehubah ialah nama lokasi memori. Ia digunakan untuk menyimpan data. Nilai boleh diubah, dan ia digunakan semula berkali-kali. Ia adalah satu cara untuk mewakili lokasi memori melalui simbol untuk dikenal pasti dengan mudah. Pembolehubah boleh mempunyai abjad, garis bawah dan digit. Nama pembolehubah boleh bermula dengan abjad dan garis bawah sahaja. Ia tidak boleh bermula dengan angka.

Tiada ruang putih dibenarkan dalam nama pembolehubah.

Nama pembolehubah mestilah bukan sebarang perkataan atau kata kunci yang dikhaskan, cth., char, float, dsb.

Nama pembolehubah yang sah:

 • int a;
 • int _ab;
 • int a30;

Nama pembolehubah tidak sah:

 • int 4;
 • intxy;
 • int dua kali ganda;

Pengecam C++

Pengecam C++ digunakan untuk mengenal pasti pembolehubah, fungsi, kelas, modul atau mana-mana item lain yang ditentukan pengguna. Ia bermula dengan A hingga Z atau a hingga z atau garis bawah (_), yang diikuti dengan sifar atau lebih huruf dan 0 hingga 9. C++ tidak membenarkan tanda baca seperti @, $ dan % dalam pengecam. Ia adalah bahasa pengaturcaraan sensitif huruf besar-besaran. Oleh itu, Tenaga Kerja dan tenaga kerja adalah dua pengecam yang berbeza dalam C++.

Jenis Data C++

taipKata kunci
watakchar
Booleanbool
Titik terapungterapung
Titik terapung bergandaberganda
Integerint
Tidak bernilaibatal
Watak yang luaswchar_t
taip Lebar Bit Biasa Julat Biasa
char1bait-127 hingga 127 atau 0 hingga 255
char yang tidak ditandatangani1bait0 hingga 255
menandatangani char1bait-127 hingga 127
wchar_t2 atau 4 bait1 aksara lebar
int4bait-2147483648 hingga 2147483647
int tidak ditandatangani4bait0 hingga 4294967295
ditandatangani int4bait-2147483648 hingga 2147483647
int pendek2bait-32768 hingga 32767
terapung4bait
int pendek tidak ditandatangani2bait0 hingga 65,535
int pendek yang ditandatangani2bait-32768 hingga 32767
int panjang8bait-2,147,483,648 kepada 2,147,483,647
ditandatangani int panjang8baitsama seperti long int
int panjang yang tidak ditandatangani8bait0 kepada 4,294,967,295
panjang panjang int8bait-(2^63) hingga (2^63)-1
unsigned long long int8bait0 hingga 18,446,744,073,709,551,615
berganda8bait
berganda panjang12bait

Pemalar/Tersurat C++

Pemalar merujuk kepada nilai tetap yang mungkin diubah oleh program dan ia dipanggil literal.

Pemalar boleh terdiri daripada mana-mana jenis data mentah dan dibahagikan kepada Angka Integer, Aksara, Angka Titik Terapung, Rentetan dan Nilai Boolean.

Huruf Integer

Literal integer ialah pemalar perpuluhan, perlapanan atau perenambelasan.

Literal integer mempunyai akhiran yang merupakan gabungan L dan U, masing-masing untuk panjang dan tidak bertanda. Akhiran boleh menjadi huruf kecil atau huruf besar dan boleh dalam sebarang susunan.

Contohnya: 212, 215u, 0xFeeL, 078, 032UU

Literal Titik Terapung

Literal titik terapung mempunyai bahagian integer, bahagian pecahan, titik perpuluhan dan bahagian eksponen. Anda boleh mewakili literal titik terapung sama ada dalam bentuk perpuluhan atau bentuk eksponen.

Semasa mewakili menggunakan bentuk perpuluhan, anda mesti memasukkan titik perpuluhan, eksponen atau kedua-duanya. Semasa menggunakan bentuk eksponen, anda mesti mempunyai bahagian pecahan, bahagian integer, atau kedua-duanya. Eksponen yang ditandatangani diperkenalkan oleh E atau e.

Huruf Boolean

Terdapat dua literal Boolean

 • Nilai benar mewakili benar.
 • Nilai palsu mewakili palsu.

Sastera Watak

Huruf aksara disertakan dalam petikan tunggal. Jika literal bermula dengan L, ia adalah literal aksara lebar dan harus disimpan dalam pembolehubah jenis wchar_t. Jika tidak, ia adalah literal aksara sempit dan disimpan dalam pembolehubah mudah jenis char.

Urutan melarikan diri Maknanya
\ watak
'‘perwatakan
watak
?? watak
kepadaMakluman atau loceng
Ruang belakang
fSuapan bentuk
Baris baru
Pulangan pengangkutan
Tab mendatar
vTab menegak
oooNombor perlapanan satu hingga tiga digit
xhh . . .Nombor heksadesimal satu atau lebih digit

Kelas storan C++

Kelas Penyimpanan kereta

Ia adalah kelas storan lalai untuk semua pembolehubah tempatan.

SINTAKSIS

|_+_|

Daftar Kelas Storan

Ia digunakan untuk menentukan pembolehubah tempatan yang disimpan dalam daftar dan bukannya RAM. Ini bermakna pembolehubah mempunyai saiz maksimum yang sama dengan saiz daftar dan tidak boleh menggunakan operator '&' padanya.

SINTAKSIS

|_+_|

Kelas Storan statik

Ia memberitahu pengkompil untuk mengekalkan pembolehubah tempatan semasa program dan bukannya mencipta dan memusnahkannya. Jadi menjadikan pembolehubah tempatan statik menawarkan mereka untuk mengekalkan nilai mereka antara panggilan fungsi.

Kelas Penyimpanan luar

Ia digunakan untuk memberi rujukan pembolehubah global yang boleh dilihat oleh setiap fail program. Apabila anda menggunakan 'luaran' pembolehubah tidak boleh dimulakan.

Kelas Storan boleh ubah

Penentu boleh ubah digunakan pada objek kelas. Ia menawarkan ahli objek untuk mengatasi fungsi ahli const. Iaitu, ahli boleh ubah boleh diubah suai oleh fungsi ahli const.

Jenis Pengubahsuai C++

C++ menawarkan jenis data char, int dan berganda untuk mempunyai pengubah mendahuluinya. Pengubah suai digunakan untuk menukar maksud jenis asas supaya lebih tepat sesuai dengan keperluan pelbagai situasi.

Pengubah suai jenis data disebutkan di bawah−

 • ditandatangani
 • tidak ditandatangani
 • panjang
 • pendek

Pengubah suai yang ditandatangani, tidak ditandatangani, panjang dan pendek digunakan pada jenis asas integer. Di samping itu, ditandatangani dan tidak ditandatangani digunakan pada char, dan long digunakan untuk berganda.

Pengubah suai yang ditandatangani dan tidak ditandatangani digunakan sebagai awalan kepada pengubah suai panjang atau pendek.

Jenis-jenis kelayakan

  const: Objek jenis const tidak boleh diubah oleh program semasa pelaksanaan.tidak menentu: Suntingan tidak menentu memberitahu pengkompil bahawa nilai pembolehubah boleh diubah dengan cara yang tidak dinyatakan secara eksplisit oleh atur cara.menyekat: Penunjuk yang layak oleh menyekat adalah satu-satunya cara objek yang ditunjuknya boleh diakses. C99 menambah jenis kelayakan baharu yang dipanggil sekatan.

CONTOH

|_+_|

PENGELUARAN

|_+_|

Operator dalam C++

Operator ialah simbol yang membantu pengkompil melakukan manipulasi matematik atau logik tertentu. C++ mempunyai pelbagai operator terbina dalam dan menawarkan jenis operator berikut −

 • Operator Aritmetik
 • Operator Logik
 • Operator Bitwise
 • Operator Tugasan
 • Operator Perhubungan
 • Operator Pelbagai

Operator Aritmetik

Operator aritmetik tidak lain adalah operator yang digunakan untuk melakukan operasi aritmetik antara pembolehubah atau dua nilai.

Operator Penerangan Sintaks
+Menambah dua operana+b
*Mendarab dua operana*b
Menolak dua operana-b
/Membahagikan operan pertama dengan yang keduaa/b
%Mengembalikan baki apabila operan pertama dibahagikan dengan yang keduaa%b
++Ia meningkatkan nilai integer sebanyak satua++
Ia mengurangkan nilai integer sebanyak satukepada-

Operator logik

Operator logik dalam C++ menggabungkan nilai benar atau salah bagi pembolehubah supaya anda boleh mengetahui nilai kebenaran terhasilnya.

Operator Penerangan Sintaks
Atau (||)Benar jika salah satu operan adalah benar(A || B) adalah benar.
Dan (&&)Benar jika kedua-dua operan adalah benar(A && B) adalah palsu.
Bukan (!)Jika suatu syarat adalah benar, maka operator Logical NOT akan membuat false.!(A && B) adalah benar.

Operator bitwise

Dalam C++ pengendali bitwise melakukan pengiraan bitwise pada integer. Operator Bitwise: Mengembalikan 1 jika kedua-dua bit adalah 1 else 0. Contoh: a = 10 = 1010 (Binari) b = 4 = 0100 (Binary a & b = 1010 & 0100 = 0000 = 0 (Perpuluhan) Bitwise atau operator: Mengembalikan 1 jika salah satu bit adalah 1 lain 0.

Operator Penerangan Sintaks
>>Anjakan kanan binari x>>x>>
<< Perduaan anjakan kirix<<
^XOR binarix ^ y
&Perduaan DANx & y
|Perduaan ATAUx | Y
~Binari BUKAN~x

Operator Tugasan

Pengendali tugasan memberikan nilai kepada pembolehubah. a = 5 ialah pengendali tugasan yang menetapkan nilai 5 di sebelah kanan kepada pembolehubah an di sebelah kiri.

Operator Penerangan Sintaks
=Menetapkan nilai ungkapan sebelah kanan kepada operan sebelah kiri.a=b+c
+=Tambahkan operan sisi kanan dengan operan sebelah kiri dan kemudian tetapkan pada operan kiri.a+=b a=a+b
-=Tolak operan kanan daripada operan kiri dan kemudian tetapkan ia kepada operan kiri.a-=b a=a-b
/=Bahagikan operan kiri dengan operan kanan dan kemudian tetapkan kepada operan kiri.a/=b a=a/b
%=Ambil modulus menggunakan operan kiri dan kanan dan tetapkan hasilnya kepada operan kiri.a%=b a=a%b
*=Kira nilai eksponen menggunakan operan dan tetapkan nilai kepada operan kiri.a*=b a=a*b
&=Melakukan Bitwise DAN pada operan dan memberikan nilai kepada operan kiri.a&=b a=a&b
|=Melakukan Bitwise OR pada operan dan memberikan nilai kepada operan kiri.a|=b a=a|b
^=Melakukan Bitwise OR pada operan dan memberikan nilai kepada operan kiri.a^=b a=a^b
>>=Lakukan anjakan kanan Bitwise pada operan dan tetapkan nilai kepada operan kiri.a>>=b a=a>>b
<<=Melakukan anjakan Bitwise ke kiri pada operan dan berikan nilai kepada operan kiri.kepada<<= b a= a << b

Operator perhubungan

Pengendali perhubungan ialah pengendali yang digunakan untuk membandingkan dua nilai atau objek.

Operator Penerangan Sintaks
>Lebih besar daripadax > y
<Kurang daripadax
==samax == y
!=Tidak samax != y
>=Lebih besar daripada atau sama denganx >= y
<= Kurang daripada atau sama denganx<= y

Pelbagai Operator

Operator Penerangan
syarat? X : YJika keadaan adalah benar, maka ia mengembalikan nilai X sebaliknya mengembalikan nilai Y.
,Ia menyebabkan urutan operasi dilakukan. Nilai koma ialah nilai ungkapan terakhir senarai yang dipisahkan dengan koma.
saizIa mengembalikan saiz pembolehubah. Sebagai contoh, sizeof(a), dengan 'a' ialah integer dan akan mengembalikan 4.
*Ia adalah penunjuk kepada pembolehubah. Contohnya *var; akan menunjuk ke var pembolehubah.
PelakonIa menukar satu jenis data kepada yang lain.
. (titik) dan -> (anak panah)Ia digunakan untuk merujuk ahli individu kelas, struktur dan kesatuan.
&Ia mengembalikan alamat pembolehubah.

Gelung C++

untuk gelung

C++ untuk gelung digunakan untuk mengulang sebahagian daripada program beberapa kali. Jika bilangan lelaran ditetapkan, adalah disyorkan untuk menggunakan gelung daripada gelung while atau do-while.

C++ untuk gelung adalah sama dengan C/C#. Kita boleh memulakan pembolehubah, menyemak keadaan dan nilai kenaikan/pengurangan.

SINTAKSIS

|_+_|

CONTOH

|_+_|

PENGELUARAN

|_+_|

Bersarang Untuk Gelung

Dalam C++, anda boleh gunakan untuk gelung di dalam gelung lain. Ia dikenali sebagai bersarang untuk gelung. Gelung dalam dilaksanakan sepenuhnya apabila gelung luar dilaksanakan sekali. Jadi jika gelung luar dan gelung dalam dilaksanakan empat kali, gelung dalam akan dilaksanakan empat kali untuk setiap gelung luar, iaitu, sejumlah 16 kali.

CONTOH

|_+_|

PENGELUARAN

|_+_|

Manakala gelung

Dalam C++, while loop digunakan untuk mengulang sebahagian daripada program beberapa kali. Jika bilangan lelaran tidak tetap, adalah disyorkan untuk menggunakan gelung sementara dan bukannya untuk gelung.

SINTAKSIS

|_+_|

CONTOH

|_+_|

PENGELUARAN

|_+_|

Gelung Semasa Bersarang

Dalam C++, anda boleh menggunakan gelung while di dalam gelung while yang lain; ia dikenali sebagai gelung while bersarang. Gelung while bersarang dilaksanakan apabila gelung luar dilaksanakan sekali.

CONTOH

|_+_|

PENGELUARAN

|_+_|

Gelung buat sambil

Gelung C++ do-while digunakan untuk mengulang sebahagian daripada program beberapa kali. Jika bilangan lelaran tidak tetap dan anda mesti melaksanakan gelung sekurang-kurangnya sekali, adalah disyorkan untuk menggunakan gelung do-while.

Gelung do-while C++ dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali kerana keadaan disemak selepas badan gelung.

SINTAKSIS

|_+_|

CONTOH

|_+_|

PENGELUARAN

|_+_|

Gelung Do-While Bersarang

Dalam C++, jika anda menggunakan gelung do-while di dalam gelung do-while yang lain, ia dikenali sebagai gelung do-while bersarang. Gelung do-while bersarang dilaksanakan sepenuhnya untuk setiap gelung do-while luar.

CONTOH

|_+_|

PENGELUARAN

|_+_|

Penyata membuat keputusan

Terdapat situasi dalam kehidupan sebenar apabila anda perlu membuat beberapa keputusan, dan berdasarkan keputusan ini, anda memutuskan perkara yang perlu anda lakukan seterusnya. Masalah yang sama timbul dalam pengaturcaraan juga di mana anda perlu membuat beberapa keputusan, dan berdasarkan keputusan ini, anda akan melaksanakan blok kod seterusnya.

Kenyataan membuat keputusan dalam bahasa pengaturcaraan menentukan arah aliran pelaksanaan program. Kenyataan membuat keputusan yang terdapat dalam C++ ialah:

 • jika kenyataan
 • jika..pernyataan lain
 • penyataan jika bersarang
 • jika-lain-jika tangga
 • Pernyataan Lompat:
  • rehat
  • teruskan
  • pergi ke
  • kembali

jika kenyataan

jika pernyataan adalah pernyataan membuat keputusan yang mudah. Ia digunakan untuk memutuskan sama ada blok pernyataan akan dilaksanakan atau tidak. Jika keadaan adalah benar maka blok pernyataan dilaksanakan sebaliknya tidak.

SINTAKSIS

|_+_|

di sini, syarat selepas penilaian adalah sama ada benar atau salah. jika pernyataan menerima nilai boolean.

CONTOH

|_+_|

PENGELUARAN

|_+_|

jika lain kenyataan

Pernyataan if memberitahu bahawa jika syarat adalah benar ia akan melaksanakan blok pernyataan dan jika syarat itu salah ia tidak akan melaksanakan. Anda boleh menggunakan pernyataan else dengan pernyataan if untuk melaksanakan blok kod apabila syarat itu palsu.

SINTAKSIS

|_+_|

CONTOH

|_+_|

PENGELUARAN

|_+_|

Penyataan jika bersarang

Jika bersarang dalam C++ ialah pernyataan if yang menyasarkan pernyataan if lain. Penyataan if bersarang bermakna pernyataan if di dalam pernyataan if yang lain. Ya, kedua-dua C dan C++ menawarkan kepada kami pernyataan if bersarang dalam pernyataan if, iaitu, anda boleh meletakkan pernyataan if di dalam pernyataan if yang lain.

SINTAKSIS

|_+_|

CONTOH

|_+_|

PENGELUARAN

|_+_|

jika-lain-jika tangga

Pengguna boleh membuat keputusan antara pelbagai pilihan. Pernyataan if dilaksanakan dari atas ke bawah. Sebaik sahaja syarat mengawal jika adalah benar, maka pernyataan yang dikaitkan dengan itu dilaksanakan, dan selebihnya - jika tangga ditamatkan. Jika syarat tidak benar, maka pernyataan terakhir dan terakhir akan dilakukan.

SINTAKSIS

|_+_|

CONTOH

|_+_|

PENGELUARAN

|_+_|

Pernyataan Lompat

Rehat

Pernyataan ini digunakan untuk menamatkan gelung. Sebaik sahaja penyataan putus ditemui dari dalam gelung, lelaran gelung berhenti di situ dan kawalan kembali serta-merta kepada penyataan pertama selepas gelung.

SINTAKSIS
Rehat;

Pernyataan putus digunakan dalam situasi apabila kita tidak pasti tentang bilangan lelaran sebenar untuk gelung atau menamatkan gelung berdasarkan beberapa syarat.

CONTOH

|_+_|

PENGELUARAN

|_+_|

teruskan

Pernyataan continue adalah bertentangan dengan pernyataan putus; bukannya menamatkan gelung, ia memaksa lelaran seterusnya gelung.

Pernyataan continue memaksa gelung untuk melaksanakan lelaran seterusnya. Apabila pernyataan continue dilaksanakan, kod di dalam gelung berikutan pernyataan continue dilangkau, dan lelaran seterusnya akan bermula.

SINTAKSIS

|_+_|

CONTOH

|_+_|

PENGELUARAN

|_+_|

Pergi ke

Pernyataan goto dalam C++ merujuk kepada pernyataan lompat tanpa syarat yang digunakan untuk melompat dari satu titik ke titik lain dalam fungsi.

SINTAKSIS

|_+_|

CONTOH

|_+_|

PENGELUARAN

|_+_|

Kembali

Pulangan dalam C++ mengembalikan aliran pelaksanaan kepada fungsi. Kenyataan ini tidak memerlukan sebarang pernyataan bersyarat. Sebaik sahaja pernyataan itu dilaksanakan, aliran program berhenti serta-merta dan mengembalikan kawalan dari tempat ia dipanggil. Pernyataan pemulangan mungkin atau mungkin tidak mengembalikan apa-apa untuk fungsi void, tetapi nilai pulangan mesti dikembalikan untuk fungsi bukan void.

SINTAKSIS

|_+_|

CONTOH

|_+_|

PENGELUARAN

|_+_|

Fungsi C++

Fungsi merujuk kepada sekumpulan pernyataan yang mengambil input, memprosesnya, dan mengembalikan output. Objektif fungsi adalah untuk menggabungkan tugasan yang dilakukan berulang kali. Jika anda mempunyai pelbagai input, anda tidak perlu menulis kod yang sama sekali lagi. Anda boleh memanggil fungsi dengan set data yang berbeza yang dikenali sebagai parameter.

Program C++ mempunyai sekurang-kurangnya satu fungsi, fungsi main().

Mentakrifkan Fungsi

Definisi fungsi dalam C++ terdiri daripada pengepala fungsi dan badan.

  Jenis Pemulangan− Ia mungkin mengembalikan nilai. Sesetengah fungsi melaksanakan operasi tanpa mengembalikan nilai. Dalam hal ini, return_type ialah kata kunci batal .Nama Fungsi− Ia adalah nama sebenar fungsi. Nama fungsi dan senarai bersama-sama membentuk tandatangan fungsi.Parameter− Parameter adalah seperti pemegang tempat. Apabila fungsi dipanggil, anda menghantar nilai kepada parameter. Nilai ini dikenali sebagai parameter atau hujah sebenar. Senarai parameter merujuk kepada susunan, jenis dan beberapa parameter fungsi.Badan Fungsi− Badan mengandungi koleksi pernyataan yang mentakrifkan fungsi yang dilakukan.

CONTOH

|_+_|

Mengisytiharkan Fungsi

Dalam C++, fungsi mesti diisytiharkan sebelum ia digunakan. Anda boleh mengisytiharkan fungsi dengan memberikan nilai pulangannya, nama dan jenis untuk hujahnya. Syarat hujah adalah pilihan. Definisi fungsi dikira sebagai pengisytiharan fungsi.

CONTOH

|_+_|

Memanggil fungsi

Semasa anda mencipta fungsi C++, anda menentukan perkara yang perlu dilakukan oleh fungsi tersebut. Untuk menggunakan fungsi, anda perlu memanggil atau menggunakan fungsi tersebut.

Apabila program memanggil fungsi, kawalan program dipindahkan ke fungsi yang dipanggil. Fungsi yang dipanggil melaksanakan tugas yang ditentukan, dan apabila penyataan pulangan dilaksanakan atau apabila pendakap penutup penamat fungsinya dicapai, ia mengembalikan kawalan program kepada program utama.

CONTOH

|_+_|

Hujah Fungsi

Jika fungsi menggunakan argumen, ia harus mengisytiharkan pembolehubah yang menerima nilai argumen. Pembolehubah ini dikenali sebagai parameter formal fungsi.

  Panggilan mengikut Nilai: Ia menyalin nilai sebenar hujah ke dalam parameter formal fungsi. Perubahan yang dibuat pada parameter di dalam fungsi tidak menjejaskan hujah.Panggilan dengan Penunjuk: Ia menyalin alamat hujah ke dalam parameter formal. Di dalam fungsi ini, alamat digunakan untuk mengakses hujah yang digunakan dalam panggilan. Ini bermakna bahawa perubahan yang dibuat pada parameter mempengaruhi hujah.Panggilan melalui Rujukan: Ia menyalin rujukan hujah ke dalam parameter formal. Di dalam fungsi ini, rujukan digunakan untuk mengakses hujah yang digunakan dalam panggilan. Ini bermakna bahawa perubahan yang dibuat pada parameter mempengaruhi hujah.

Nombor C++

Biasanya, apabila kami bekerja dengan Numbers, kami menggunakan jenis data primitif seperti int, short, long, float, double, dll. Bilangan jenis data, kemungkinan nilainya dan julat nombor telah dijelaskan semasa membincangkan Jenis Data C++.

CONTOH

|_+_|

PENGELUARAN

|_+_|

Pengendali matematik dalam C++

YA TIDAK Fungsi tujuan
satu dosa berganda(berganda);Ia mengambil sudut (sebagai ganda) dan mengembalikan sinus.
dua double cos(double);Ia mengambil sudut (sebagai gandaan) dan mengembalikan kosinus.
3 sawo matang (double);Ia mengambil sudut (sebagai dua kali ganda) dan mengembalikan tangen.
4 double pow(double, double);Yang pertama ialah nombor yang anda ingin naikkan dan yang kedua ialah kuasa yang anda ingin naikkan
5 log berganda(berganda);Ia memerlukan nombor dan mengembalikan log semula jadi nombor itu.
6 double hypot(double, double);Jika anda melepasi panjang dua sisi segi tiga tepat ini, ia akan mengembalikan kepada anda panjang hipotenus.
7 double sqrt(double);Anda lulus fungsi nombor dan ia memberikan anda punca kuasa dua.
8 int abs(int);Ia mengembalikan nilai mutlak integer yang dihantar kepadanya.
9 tingkat dua (double);Mencari integer yang kurang daripada atau sama dengan hujah yang dihantar kepadanya.
10 fab berganda(berganda);Ia mengembalikan nilai mutlak mana-mana nombor perpuluhan yang dihantar kepadanya.

CONTOH

|_+_|

PENGELUARAN

|_+_|

Tatasusunan C++

Tatasusunan dalam C++ ialah koleksi item yang disimpan di lokasi memori bersebelahan, dan elemen boleh diakses secara rawak menggunakan indeks tatasusunan. Ia digunakan untuk menyimpan elemen yang serupa kerana jenis data mestilah sama untuk semua elemen. Mereka boleh menyimpan jenis data primitif seperti char, int, float, double, dsb. Untuk menambahnya, tatasusunan dalam C++ boleh menyimpan jenis data terbitan seperti struktur, penunjuk, dsb. Diberikan di bawah adalah perwakilan indah tatasusunan .

Pengisytiharan Tatasusunan

SINTAKSIS

|_+_|

CONTOH

|_+_|

di sini,

 • int – sejenis elemen yang akan disimpan
 • y – nama tatasusunan
 • 4 – saiz tatasusunan

Akses Elemen dalam Array

Setiap elemen dalam tatasusunan disambungkan dengan nombor. Nombor itu dipanggil indeks tatasusunan. Anda boleh mengakses elemen tatasusunan dengan menggunakan indeks.

SINTAKSIS

|_+_|

CONTOH

|_+_|

Berikut ialah beberapa konsep penting tatasusunan C++

  Tatasusunan berbilang dimensi: Tatasusunan dua dimensi ialah bentuk termudah tatasusunan berbilang dimensi.Penunjuk kepada tatasusunan: Anda akan menjana penunjuk kepada elemen pertama tatasusunan dengan menyebut nama tatasusunan tanpa indeks.Menghantar tatasusunan kepada fungsi: Anda akan menghantar kepada fungsi penunjuk kepada tatasusunan dengan menyatakan nama tatasusunan tanpa indeks.Kembalikan tatasusunan daripada fungsi: C++ membenarkan fungsi untuk mengembalikan tatasusunan.

Rentetan C++

Ia adalah koleksi watak. Terdapat dua jenis rentetan yang digunakan dalam bahasa pengaturcaraan C++:

 • Rentetan yang merupakan objek kelas rentetan
 • C-rentetan

Kelas rentetan

Pustaka C++ menyediakan a tali jenis kelas yang menyokong semua operasi yang dinyatakan di atas, selain lebih banyak fungsi.

CONTOH

|_+_|

PENGELUARAN

|_+_|

C rentetan

Rentetan ini berasal dari bahasa C dan disokong dalam C++. Rentetan ini ialah tatasusunan aksara satu dimensi yang ditamatkan oleh aksara nol ''. Oleh itu, rentetan yang ditamatkan nol mengandungi aksara yang terdiri daripada rentetan diikuti dengan nol.

CONTOH

|_+_|

PENGELUARAN

|_+_|

Beberapa fungsi yang memanipulasi rentetan yang ditamatkan nol

  strcpy(s1, s2);

Ia menyalin rentetan s2 ke dalam rentetan s1.

  strcat(s1, s2);

Ia menggabungkan rentetan s2 ke hujung rentetan s1.

  strstr(s1, s2);

Ia mengembalikan penunjuk kepada kejadian rentetan s2 dalam rentetan s1.

  strlen(s1);

Ia mengembalikan panjang rentetan s1.

  strcmp(s1, s2);

Ia mengembalikan 0 jika s1 dan s2 adalah sama; kurang daripada 0 jika s1s2.

  strchr(s1, ch);

Ia mengembalikan penunjuk kepada kejadian aksara ch dalam rentetan s1.

Penunjuk C++

Penunjuk ialah perwakilan alamat. Ia membolehkan program mensimulasikan panggilan demi rujukan dan mencipta serta memanipulasi struktur data dinamik.

SINTAKSIS

|_+_|

Bagaimana untuk menggunakan penunjuk?

 • Pertama, tentukan pembolehubah penunjuk
 • Sekarang tetapkan alamat pembolehubah kepada penunjuk menggunakan (&) yang mengembalikan alamat pembolehubah itu.
 • Mengakses nilai yang disimpan dalam alamat menggunakan (*) yang mengembalikan nilai pembolehubah yang terletak di alamat yang ditentukan oleh operannya.

Sedikit konsep petunjuk

  Penunjuk Null: Ia adalah pemalar dengan nilai sifar yang ditakrifkan dalam pelbagai perpustakaan standard.Aritmetik penunjuk: Empat operator aritmetik boleh digunakan pada penunjuk: ++, –, +, –Penunjuk lwn Tatasusunan: Terdapat hubungan rapat antara penunjuk dan tatasusunan.Susunan Penunjuk: Anda boleh menentukan tatasusunan untuk memegang beberapa penunjuk.Penunjuk kepada Penunjuk: C++ menawarkan anda untuk mempunyai penunjuk pada penunjuk dan sebagainya.Menghantar Penunjuk kepada Fungsi: Melewati rujukan atau melalui alamat kedua-duanya membolehkan pernyataan yang diberikan ditukar dalam fungsi panggilan oleh fungsi yang dipanggil.Penunjuk Pulangan daripada Fungsi: C++ menawarkan fungsi untuk mengembalikan penunjuk kepada pembolehubah tempatan, pembolehubah statik, dan memori yang diperuntukkan secara dinamik juga.

CONTOH

|_+_|

PENGELUARAN

|_+_|

Rujukan C++

Pembolehubah rujukan ialah nama untuk pembolehubah yang sedia ada. Sebaik sahaja rujukan dimulakan sama ada nama pembolehubah atau nama rujukan boleh digunakan untuk merujuk kepada pembolehubah.

CONTOH

|_+_|

PENGELUARAN

|_+_|

C++ Tarikh dan Masa

Pustaka C++ tidak menyediakan jenis tarikh yang betul. Ia mewarisi struktur dan fungsi untuk manipulasi tarikh dan masa daripada C. Untuk mengakses fungsi dan struktur berkaitan tarikh dan masa, anda perlu memasukkan fail pengepala dalam program C++ anda.

Terdapat empat jenis berkaitan masa: clock_t, time_t, size_t, dan tm. Jenis – clock_t, size_t, dan time_t mampu mewakili masa dan tarikh sistem sebagai beberapa integer.

CONTOH

|_+_|

Beberapa fungsi penting

  masa_t masa(masa_t *masa);

Ia mengembalikan masa kalendar semasa dalam beberapa saat berlalu sejak 1 Januari 1970. Jika sistem tidak mempunyai masa, maka .1 dikembalikan.

  char *ctime(const time_t *time);

Ia mengembalikan penunjuk kepada rentetan borang hari bulan tahun jam:minit: saat.

  struct tm *localtime(const time_t *time);

Ia mengembalikan penunjuk kepada tm struktur yang mewakili masa tempatan.

  clock_t clock(kosong);

Ia mengembalikan nilai yang menghampiri masa program panggilan telah dijalankan. Nilai .1 dikembalikan jika masa tidak tersedia.

  char * asctime ( const struct tm * time );

Ia mengembalikan penuding kepada rentetan yang mengandungi maklumat yang disimpan dalam struktur yang ditunjuk mengikut masa yang ditukar kepada bentuk: hari bulan tarikh jam:minit: saat

  struct tm *gmtime(const time_t *time);

Ia mengembalikan penunjuk kepada masa dalam bentuk struktur tm.

  time_t mktime(struct tm *time);

Ia mengembalikan masa kalendar yang terdapat dalam struktur yang ditunjukkan oleh masa.

  masa diff berganda ( masa_t masa2, masa_t masa1 );

Ia mengira perbezaan dalam saat antara masa1 dan masa2.

  size_t strftime();

Ia boleh digunakan untuk memformat tarikh dan masa dalam format tertentu.

Struktur Data C++

Tatasusunan C++ menawarkan anda untuk menentukan pembolehubah yang menggabungkan beberapa item data dari jenis yang sama. Namun, yang struktur ialah satu lagi jenis data yang ditentukan pengguna yang membolehkan anda menggabungkan item data dari jenis yang berbeza. Struktur digunakan untuk mewakili rekod.

Mentakrifkan Struktur

Untuk menentukan struktur, anda harus menggunakan pernyataan struct. Pernyataan struct mentakrifkan jenis data, dengan lebih daripada satu ahli, untuk program.

|_+_|

The tag struktur adalah pilihan. Pada penghujung definisi, sebelum koma bertitik akhir, anda harus menentukan satu atau lebih pembolehubah struktur.

Mengakses Ahli Struktur

Untuk mengakses mana-mana ahli struktur, anda boleh menggunakan pengendali akses ahli (.) . Operator capaian ahli dikodkan sebagai tempoh antara nama pembolehubah struktur dan ahli struktur yang ingin kami akses. Anda akan gunakan suatu struct kata kunci untuk menentukan pembolehubah jenis struktur.

Struktur sebagai Hujah Fungsi

Anda boleh lulus struktur sebagai hujah fungsi dengan cara yang sama seperti anda lulus mana-mana pembolehubah atau penunjuk lain.

CONTOH

|_+_|

PENGELUARAN

|_+_|

Kelas dan Objek C++

Segala-galanya dalam C++ berkaitan dengan kelas dan objek, bersama dengan atribut dan kaedahnya. Sebagai contoh: dalam kehidupan sebenar, bas adalah sebuah objek . Bas telah sifat-sifat , seperti berat dan warna, dan kaedah , seperti pemacu dan brek.

Atribut dan kaedah adalah pembolehubah dan fungsi yang tergolong dalam kelas. Mereka dikenali sebagai ahli kelas. Kelas ialah jenis data yang ditentukan pengguna yang boleh anda gunakan dalam program dan ia berfungsi sebagai pembina objek atau pelan tindakan untuk mencipta objek.

Buat Kelas

Jika anda ingin membuat kelas, anda perlu menggunakan kelas kata kunci:

CONTOH

|_+_|

Buat Objek

Dalam C++, objek dicipta daripada kelas.

Untuk mencipta objek anda perlu menentukan nama kelas, diikuti dengan nama objek. Untuk mengakses atribut kelas, gunakan sintaks titik (.) pada objek:

CONTOH

|_+_|

Sedikit konsep secara terperinci

  Fungsi Ahli Kelas: Fungsi ahli ialah fungsi yang mempunyai prototaipnya dalam definisi kelas sama seperti pembolehubah lain.Pengubahsuai Akses Kelas: Ahli kelas boleh ditakrifkan sebagai peribadi, awam, dilindungi. Secara lalai ia adalah peribadi.pembina: Pembina ialah fungsi dalam kelas yang dipanggil apabila objek baru dicipta.pemusnah: Pemusnah ialah fungsi yang dipanggil apabila objek yang dicipta dipadamkan.Pembina Salin:Ia adalah pembina yang mencipta objek dengan memulakannya dengan objek kelas yang sama, yang telah dibuat sebelum ini.Fungsi Rakan: Ia memberikan akses penuh kepada ahli peribadi dan dilindungi kelas.Fungsi Sebaris: Pengkompil mengembangkan kod dalam badan fungsi sebagai ganti panggilan ke fungsi.Penunjuk ini: Setiap objek mempunyai penunjuk khas ini yang menunjuk kepada objek itu sendiri.Ahli Statik Kelas: Kedua-dua ahli data dan ahli fungsi kelas boleh diisytiharkan sebagai statik.

C++ Warisan

Warisan ialah proses di mana objek memperoleh semua sifat dan tingkah laku objek induknya secara automatik. Anda boleh mengubah suai atribut dan tindakan yang ditakrifkan dalam kelas lain.

Kelas yang mewarisi ahli kelas lain dikenali sebagai kelas terbitan, dan kelas yang ahlinya diwarisi dikenali sebagai kelas asas. Kelas terbitan ialah kelas khusus untuk kelas asas.

Jenis Warisan

  Warisan tunggalialah jenis pewarisan di mana kelas terbitan diwarisi daripada hanya satu kelas asas.

'A' ialah kelas asas,

'B' ialah kelas terbitan.

cplusplus
  Warisan berbilang peringkatialah satu proses mendapatkan kelas daripada kelas terbitan lain. Kelas C mewarisi sifat kelas B dan kelas B mewarisi sifat kelas B. A ialah kelas induk B dan kelas B ialah kelas induk C.
img 617dd1cc84e68
  Pusaka berbilangKelas terbitan dicipta daripada satu kelas asas atau lebih. Kelas C mewarisi sifat dan tingkah laku kelas B dan kelas A. Jadi, di sini kelas A dan kelas B ialah kelas induk untuk kelas C.
img 617dd1ccd67cc
 • Dalam Warisan berbilang laluan, kelas terbitan dicipta daripada kelas terbitan lain dan kelas asas yang sama bagi kelas terbitan lain. Warisan ini tidak disokong oleh . BERSIH Bahasa seperti C#, F#, dsb.

Kelas D mewarisi sifat dan tingkah laku kelas C dan kelas B serta Kelas A. Kelas C, dan kelas B mewarisi Kelas A. Kelas A ialah induk bagi Kelas B dan Kelas C dan Kelas D.

img 617dd1cd9230a
  Warisan hibridialah gabungan lebih daripada satu pusaka. Oleh itu, ia mungkin gabungan warisan Berbilang peringkat dan Warisan Berbilang dan Warisan Berbilang Peringkat dan Warisan Berbilang Laluan Berbilang dan Warisan Berbilang.
img 617dd1cdf0c4e

Pengubahsuai Akses C++

Pengubah suai akses digunakan untuk melaksanakan aspek penting Pengaturcaraan Berorientasikan Objek yang dikenali sebagai Penyembunyian Data. Pengubahsuai Akses dalam kelas digunakan untuk memberikan akses kepada ahli kelas. Ia menetapkan beberapa sekatan kepada ahli kelas untuk tidak dapat diakses secara langsung oleh fungsi luar.

Terdapat tiga jenis pengubah akses yang tersedia dalam C++:

 • Awam
 • Persendirian
 • Dilindungi

Mari kita bincangkan secara terperinci:

Awam

Semua ahli kelas yang diisytiharkan di bawah penentu awam tersedia untuk semua orang. Fungsi ahli yang diisytiharkan sebagai awam boleh diakses oleh kelas dan fungsi lain juga. Ahli awam kelas boleh diakses dari mana-mana sahaja dalam program menggunakan pengendali akses (.) dengan objek kelas itu.

CONTOH

|_+_|

PENGELUARAN

|_+_|

Persendirian

Fungsi ahli di dalam kelas hanya boleh mengakses ahli kelas yang diisytiharkan peribadi. Mereka tidak boleh diakses secara langsung oleh mana-mana objek atau fungsi di luar kelas. Hanya fungsi rakan dibenarkan mengakses data peribadi ahli kelas.

CONTOH

|_+_|

PENGELUARAN

|_+_|

Dilindungi

Pengubah suai akses yang dilindungi adalah sama seperti pengubah akses peribadi kerana ia tidak boleh diakses di luar kelasnya melainkan, dengan bantuan kelas rakan, perbezaannya ialah ahli kelas yang diisytiharkan sebagai Dilindungi boleh diakses oleh mana-mana kelas terbitan dari kelas itu juga.

CONTOH

|_+_|

PENGELUARAN

|_+_|

C++ Overloading

Bahasa pengaturcaraan C++ membolehkan anda menentukan lebih daripada satu definisi untuk a fungsi nama atau an pengendali dalam skop yang sama, dipanggil kelebihan beban fungsi dan operator lebih muatan , masing-masing.

Pengisytiharan terlebih beban diisytiharkan dengan nama yang sama seperti pengisytiharan yang diisytiharkan sebelum ini dalam skop yang sama, kecuali kedua-dua pengisytiharan mempunyai hujah yang berbeza dan takrifan yang berbeza.

Berlebihan Fungsi

Lebihan beban fungsi ialah ciri yang menawarkan anda mempunyai lebih daripada satu fungsi yang mempunyai nama yang sama tetapi senarai parameter yang berbeza.

CONTOH

|_+_|

PENGELUARAN

|_+_|

Polimorfisme C++

Operator lebih muatan

Anda boleh membuat pengendali berfungsi untuk kelas yang ditentukan pengguna. Ini bermakna C++ boleh menyediakan pengendali dengan makna khas untuk jenis data. Ini dikenali sebagai operator overloading.

CONTOH

|_+_|

PENGELUARAN

|_+_|

Ia merupakan konsep penting pengaturcaraan berorientasikan objek. Ia bermakna lebih daripada satu bentuk. Iaitu, entiti yang sama berkelakuan berbeza dalam senario yang berbeza.

Mengatasi Fungsi

Anda boleh mempunyai fungsi yang sama dalam kelas asas serta kelas terbitan. Apabila anda memanggil fungsi menggunakan objek kelas terbitan, fungsi kelas terbitan dilaksanakan dan bukannya kelas asas.

Oleh itu, fungsi yang berbeza dilaksanakan bergantung pada objek yang memanggil fungsi tersebut. Ini dipanggil fungsi mengatasi

CONTOH

|_+_|

PENGELUARAN

|_+_|

Fungsi Maya C++

Dalam C++, anda mungkin tidak dapat mengatasi fungsi jika kami menggunakan penunjuk kelas asas untuk menunjuk ke objek kelas terbitan.

Menggunakan fungsi maya dalam kelas asas memastikan fungsi itu boleh ditindih dalam kes ini. Oleh itu, fungsi maya berada di bawah fungsi mengatasi.

Fungsi Maya Tulen

Ada kemungkinan anda ingin memasukkan fungsi maya dalam kelas asas supaya ia boleh ditakrifkan semula dalam kelas terbitan agar sesuai dengan objek kelas itu, tetapi tiada definisi bermakna yang boleh anda berikan untuk fungsi dalam kelas asas .

CONTOH

|_+_|

Abstraksi Data C++

Abstraksi data adalah salah satu ciri penting pengaturcaraan berorientasikan objek dalam C++. Abstraksi bermaksud memaparkan maklumat yang relevan sahaja dan menyembunyikan butirannya. Abstraksi data merujuk kepada menyediakan hanya maklumat penting tentang data dunia luar, menyembunyikan butiran latar belakang atau pelaksanaan.

Abstraksi menggunakan Kelas

Anda boleh melaksanakan Abstraksi dalam C++ dengan bantuan kelas. Kelas membantu anda mengumpulkan ahli data dan fungsi ahli menggunakan penentu akses yang tersedia. Kelas boleh menentukan ahli data mana yang akan kelihatan kepada dunia luar dan yang mana tidak.

Abstraksi menggunakan penentu akses

Penentu akses memainkan peranan penting dalam melaksanakan abstraksi dalam C++. Anda boleh menggunakan penentu akses untuk menguatkuasakan sekatan ke atas ahli kelas. Sebagai contoh:

 • Ahli yang diisytiharkan sebagai awam dalam kelas mungkin boleh diakses dari mana-mana dalam program.
 • Ahli yang diisytiharkan sebagai persendirian dalam kelas boleh diakses hanya dari dalam kelas. Mereka tidak dibenarkan untuk diakses dari mana-mana bahagian kod di luar kelas.

CONTOH

|_+_|

PENGELUARAN

|_+_|

Pengkapsulan Data C++

Ia adalah proses menggabungkan fungsi dan ahli data dalam satu unit yang dipanggil kelas. Ini adalah untuk menghalang akses kepada data secara langsung. Akses kepada mereka disediakan melalui fungsi kelas. Ia adalah salah satu ciri popular Pengaturcaraan Berorientasikan Objek yang membantu dalam penyembunyian data.

Untuk melaksanakan ini

 • Jadikan semua ahli data peribadi.
 • Buat fungsi setter dan getter awam untuk setiap ahli data sedemikian rupa sehingga fungsi set menetapkan nilai ahli data, dan fungsi get mendapat nilai ahli data

CONTOH

|_+_|

PENGELUARAN

|_+_|

Kelas Abstrak C++

Kelas C++ dibuat abstrak dengan mengisytiharkan salah satu fungsinya sebagai fungsi maya tulen>penting. Fungsi maya tulen disebut dengan meletakkan = 0 dalam pengisytiharannya. Kelas terbitan mesti menyediakan pelaksanaannya.

CONTOH

|_+_|

PENGELUARAN

|_+_|

Fail dan Strim C++

Ya tidak Jenis data Penerangan
satu ofstream Ia mewakili aliran fail output dan ia digunakan untuk mencipta fail dan untuk menulis maklumat kepada fail.
dua ifstream Ia mewakili aliran fail input dan ia digunakan untuk membaca maklumat daripada fail.
3 fstream Ia mewakili aliran fail secara amnya dan mempunyai keupayaan kedua-dua aliran dan aliran if.

Membuka Fail

Fail harus dibuka sebelum anda boleh membaca atau menulis kepadanya. Sama ada objek fstream atau ofstream boleh digunakan untuk membuka fail untuk menulis. Objek ifstream digunakan untuk membuka fail untuk tujuan membaca sahaja.

Ya tidak Bendera Mod Penerangan
satu ios::makan Semua output ke fail yang akan dilampirkan pada akhir.
dua ios::apl Ia membuka fail untuk output dan mengalihkan kawalan baca atau tulis ke penghujung fail.
3 ios::trunc Jika fail sudah wujud, kandungan akan dipotong sebelum membuka fail.
4 ios::keluar Ia membuka fail untuk menulis.
5 ios::dalam Ia membuka fail untuk membaca.

SINTAKSIS

|_+_|

Menutup Fail

Apabila program C++ ditamatkan, ia secara automatik mengepam semua aliran, melepaskan semua memori yang diperuntukkan dan menutup semua fail yang dibuka.

SINTAKSIS

|_+_|

Membaca daripada Fail

Anda boleh membaca maklumat daripada fail ke dalam program anda menggunakan operator pengekstrakan strim (>>). Satu-satunya perbezaan ialah anda menggunakan objek fstream atau ifstream dan bukannya objek cin.

BACA DAN TULIS CONTOH

|_+_|

PENGELUARAN

|_+_|

Penunjuk Kedudukan Fail

Kedua-dua ostream dan istream menyediakan fungsi ahli untuk meletakkan semula penunjuk kedudukan fail. Fungsi ahli ini adalah seekp untuk ostream dan seekg untuk istream. Hujah untuk seekp dan seekg ialah integer panjang. Hujah kedua boleh disebut untuk menunjukkan arah mencari.

Pengendalian Pengecualian C++

Pengendalian Pengecualian dalam C++ ialah proses untuk mengendalikan ralat masa jalan. Anda melakukan pengendalian pengecualian supaya aliran biasa aplikasi boleh dikekalkan walaupun selepas ralat masa jalan.

Dalam C++, pengecualian ialah peristiwa atau objek yang dilemparkan semasa runtime. Semua pengecualian diperoleh daripada kelas std::exception. Jika kami tidak mengendalikan pengecualian, ia mencetak mesej pengecualian dan menamatkan program.

Pengecualian Penerangan
std::bad_exception Ia digunakan untuk mengendalikan pengecualian yang tidak dijangka.
std::logic_failure Ia boleh dikesan dengan membaca kod.
std::bad_typeid Ia biasanya dilemparkan dengan typeid.
std::runtime_error Ia tidak dapat dikesan dengan membaca kod.
std::pengecualian Ia adalah pengecualian dan kelas induk semua pengecualian C++ standard.
std::bad_cast Ia biasanya dilemparkan oleh dynamic_cast.
std::bad_alloc Ia biasanya dilemparkan oleh baru.

Pengendalian pengecualian C++ adalah berdasarkan tiga kata kunci: cuba tangkap, dan melontar .

  cubalah− blok cuba mengenal pasti blok kod yang pengecualian tertentu akan diaktifkan. Satu atau lebih blok tangkapan mengikutinya.tangkap− Program menangkap pengecualian melalui pengendali pengecualian. Kata kunci tangkapan menunjukkan tangkapan pengecualian.melontar− Program membuang pengecualian apabila masalah muncul. Ini dilakukan menggunakan kata kunci lontaran.

CONTOH

|_+_|

Memori Dinamik C++

Ingatan terbahagi kepada dua bahagian −

  timbunan itu− Semua pembolehubah yang diisytiharkan di dalam fungsi mengambil memori daripada timbunan.timbunan itu− Ini adalah memori program yang tidak digunakan, dan ia digunakan untuk memperuntukkan memori secara dinamik apabila program berjalan.

Pengaturcara boleh memperuntukkan ruang storan secara dinamik semasa program sedang berjalan. Namun, pengaturcara tidak boleh mencipta nama pembolehubah baharu, dan atas sebab ini, peruntukan dinamik memerlukan dua kriteria:

 • Mencipta ruang dinamik dalam ingatan
 • Menyimpan alamatnya dalam penunjuk

Nyah peruntukan memori juga merupakan sebahagian daripada konsep ini di mana pembersihan ruang dilakukan untuk storan data lain. Untuk menyahperuntukkan memori dinamik, anda boleh menggunakan operator padam. Jadi, peruntukan memori dinamik merujuk kepada melaksanakan pengurusan memori untuk peruntukan memori dinamik secara manual.

baharu dan padamkan Operator

Di sini, jenis data mungkin mana-mana jenis data terbina dalam yang merangkumi tatasusunan, atau jenis data yang ditentukan pengguna mempunyai kelas atau struktur. Mari kita mulakan dengan jenis data terbina dalam

SINTAKSIS

|_+_|

Apabila anda merasakan pembolehubah yang tidak diperuntukkan secara dinamik dan tidak lagi diperlukan, anda boleh mengosongkan memori dalam stor percuma dengan 'padam' pengendali.

SINTAKSIS

|_+_|

CONTOH

|_+_|

Peruntukan memori dinamik tatasusunan

Jika anda sebagai seorang pengaturcara; ingin memperuntukkan memori untuk pelbagai aksara dengan bantuan sintaks yang sama yang anda boleh lakukan itu.

CONTOH

|_+_|

Ruang nama menawarkan anda untuk mengumpulkan entiti bernama yang mempunyai skop global ke dalam skop yang lebih sempit, memberikan mereka skop ruang nama . Ini juga membolehkan penyusunan elemen program ke dalam skop logik yang berbeza yang dirujuk dengan nama. Ruang nama ialah ciri yang terdapat dalam C++ dan tidak terdapat dalam C. Berbilang blok ruang nama dengan nama yang sama dibenarkan. Semua pengisytiharan dalam blok diisytiharkan dalam skop yang dinamakan.

SINTAKSIS

|_+_|

CONTOH

|_+_|

PENGELUARAN

|_+_|

Ruang Nama Berpisah

Ruang nama ditakrifkan dalam beberapa bahagian dan ruang nama terdiri daripada jumlah bahagian yang ditentukan. Bahagian berasingan ruang nama tersebar pada berbilang fail.

SINTAKSIS

|_+_|

Ruang Nama Bersarang

Di sini anda boleh menentukan satu ruang nama di dalam ruang nama lain

SINTAKSIS

|_+_|

CONTOH

|_+_|

Templat C++

Templat ialah ciri C++ yang menawarkan anda menulis atur cara generik. Dalam istilah lain, anda boleh mencipta satu fungsi atau kelas untuk berfungsi dengan jenis data yang berbeza menggunakan templat. Templat digunakan dalam pangkalan kod yang lebih besar untuk fleksibiliti kod dan kebolehgunaan semula program.

Konsep ini digunakan dalam dua cara:

 • Templat Fungsi
 • Templat Kelas

Templat fungsi

Templat fungsi berfungsi seperti fungsi biasa, dengan satu perbezaan utama.

Templat fungsi tunggal mungkin berfungsi dengan jenis data yang berbeza, tetapi, satu fungsi normal mungkin berfungsi dengan satu set jenis data.

Biasanya, jika anda ingin melakukan operasi yang sama pada berbilang jenis data, anda boleh menggunakan lebihan fungsi untuk mencipta fungsi dengan pengisytiharan fungsi.

Walaupun, pendekatan yang lebih baik ialah menggunakan templat fungsi kerana anda boleh melakukan tugas yang sama dengan menulis kod yang kurang dan boleh diselenggara.

CONTOH

|_+_|

PENGELUARAN

|_+_|

Templat kelas

Seperti templat fungsi, anda boleh mencipta templat kelas untuk operasi kelas. Biasanya, anda perlu mencipta kelas yang berbeza untuk setiap jenis data ATAU mencipta pembolehubah dan fungsi ahli lain dalam kelas tunggal.

Ini tidak semestinya akan mengembang pangkalan kod anda dan sukar untuk dikekalkan, kerana perubahan dalam satu kelas/fungsi mesti dilakukan pada semua kelas/fungsi. Walaupun templat kelas memudahkan untuk menggunakan semula kod yang sama untuk semua jenis data.

CONTOH

|_+_|

PENGELUARAN

|_+_|

Prapemproses C++

Arahan prapemproses ialah baris yang disertakan dalam kod program yang didahului oleh tanda cincang (#). Baris ini bukan pernyataan yang diprogramkan tetapi arahan untuk prapemproses. Prapemproses memeriksa kod sebelum penyusunan kod bermula dan menyelesaikan semua arahan sebelum kenyataan biasa menjana sebarang kod.

Arahan prapemproses menjangkau satu baris kod. Sebaik sahaja watak baris baharu ditemui, arahan prapemproses ditamatkan.

Terdapat 4 jenis utama arahan prapemproses:

 • makro
 • Kemasukan Fail
 • Kompilasi Bersyarat
 • Arahan lain

makro

Makro ialah sekeping kod yang diberi beberapa nama. Setiap kali pengkompil menemui nama ini, ia menggantikan nama dengan sekeping kod sebenar. Arahan '#define' digunakan untuk menentukan makro.

CONTOH

|_+_|

PENGELUARAN

|_+_|

Makro C++ yang dipratakrifkan

  __LINE__

Ia mengandungi nombor baris program semasa program disusun.

  __FAIL__

Ia mengandungi nama fail semasa program apabila ia sedang disusun.

  __TARIKH__

Ia mengandungi rentetan yang merupakan tarikh terjemahan fail sumber ke dalam kod objek.

  __MASA__

Ia mengandungi rentetan jam:minit: saat iaitu masa program disusun.

Kemasukan fail

Arahan prapemproses ini memberitahu pengkompil untuk memasukkan fail dalam program. Terdapat dua jenis fail yang disimpan oleh pengguna dalam program:

  Fail Pengepala atau Fail Standard: Fail ini mengandungi takrifan fungsi yang telah ditetapkan seperti printf(), scanf() dsb. Fail-fail ini harus disertakan untuk bekerja dengan fungsi ini. Fungsi yang berbeza diisytiharkan dalam fail pengepala yang berasingan.Fail yang ditentukan pengguna: Apabila program menjadi hebat, adalah amalan yang baik untuk membahagikannya kepada fail yang lebih kecil dan memasukkannya apabila diperlukan. Jenis fail ini adalah fail yang ditentukan pengguna.

Kompilasi Bersyarat

Ia membantu untuk menyusun bahagian tertentu program atau melangkau kompilasi beberapa bahagian tertentu program berdasarkan beberapa syarat.

SINTAKSIS

|_+_|

Arahan lain

Selain daripada arahan yang dinyatakan di atas di sini terdapat dua lagi arahan yang tidak biasa digunakan. Ini adalah:

  Arahan #undef: Arahan #undef digunakan untuk menyahtakrif makro sedia ada.Arahan #pragma: Ia adalah arahan tujuan khas, dan ia digunakan untuk menghidupkan atau mematikan beberapa ciri.

Pengendalian isyarat C++

Isyarat ialah gangguan yang disediakan oleh sistem pengendalian kepada proses yang akan menamatkan program lebih awal. Dengan menekan Ctrl+C pada UNIX, LINUX , mesin Mac OS X atau Windows, anda boleh membuat gangguan.

Terdapat isyarat yang tidak dapat dikesan oleh perisian, tetapi terdapat senarai isyarat yang boleh anda tangkap dalam program anda dan mengambil tindakan berasaskan isyarat yang boleh diterima. Fail pengepala C++ menerangkan isyarat ini.

Ya tidak Isyarat Penerangan
satu SIGFPE Operasi aritmetik yang salah, seperti pecah sifar atau operasi limpahan.
dua SIGABRT Penamatan program yang tidak normal, seperti panggilan untuk menggugurkan kandungan.
3 TANDATANGAN Penerimaan isyarat fokus interaktif
4 METERAI Penemuan arahan yang tidak sah.
5 SIGTERM Menyerahkan permintaan penamatan kepada program.
6 SIGSEGV Akses Cakera Tidak Sah.

Fungsi isyarat().

Pustaka pengendalian isyarat C++ termasuk ciri isyarat untuk memerangkap peristiwa yang tidak dapat diramalkan.

SINTAKSIS

|_+_|

CONTOH

|_+_|

PENGELUARAN

|_+_|

Fungsi raise().

Dengan fungsi raise(), yang mengambil nombor isyarat integer sebagai hujah, anda boleh menghasilkan isyarat.

SINTAKSIS

|_+_|

CONTOH

|_+_|

PENGELUARAN

|_+_|

Multithreading ialah jenis multitasking khusus dan fungsi yang membolehkan mesin anda menjalankan dua atau lebih program secara serentak ialah fungsi multitasking. Terdapat dua jenis multitasking secara umum: berasaskan proses dan berasaskan benang. Perlaksanaan program selari dikendalikan oleh multitasking berasaskan proses. Berbilang tugas berdasarkan utas berkaitan dengan pelaksanaan selari bahagian program yang sama. Terdapat dua atau tiga komponen program berbilang benang yang akan berjalan serentak.

SINTAKSIS

|_+_|
YA TIDAK Parameter Penerangan
satu marah Satu pernyataan yang boleh dimajukan ke rutin-mula. Ia mesti dipindahkan sebagai tuangan penunjuk jenis tidak sah secara perbandingan. NULL boleh digunakan apabila tiada hujah untuk dipindahkan.
dua benang Pengecam khas yang legap untuk urutan semasa yang dikembalikan oleh subrutin.
3 attr Atribut objek halimunan yang boleh digunakan untuk menetapkan atribut benang. Anda boleh menentukan objek dengan sifat benang, atau NULL dengan nilai lalai.
4 rutin_mula Rutin C++ yang setelah ditubuhkan, utas akan dilaksanakan.

Benang Menamatkan

Kami menggunakan rutin berikut untuk menamatkan urutan POSIX:

|_+_|

Di sini, pthread exit digunakan untuk keluar dari thread secara langsung. Biasanya, apabila benang telah menyelesaikan tugasnya dan tidak lagi diperlukan untuk berfungsi, rutin pthread exit() dinamakan.

Jika main() ditamatkan dan keluar dengan pthread exit() sebelum benang yang dihasilkannya, benang lain boleh mula dijalankan. Jika tidak sebagai main() tamat, mereka akan ditamatkan serta-merta

Benang Memasuki dan Mencabut

Dua rutin yang boleh kita gunakan untuk memasukkan atau mengalih keluar benang diikuti.

|_+_|

Sambungan pthread subrutin() menyekat utas panggilan sehingga utas 'threadid' ditamatkan. Salah satu sifatnya menentukan sama ada ia boleh dicantum atau ditanggalkan apabila benang terbentuk. Ia hanya boleh dicantumkan oleh utas yang dijana sebagai boleh dicantum. Ia tidak boleh dicantumkan jika benang dibentuk sebagai tertanggal.

Pengaturcaraan Web C++

Dan apakah itu CGI?

Koleksi garis panduan yang menerangkan cara maklumat dikongsi antara pelayan web dan skrip tersuai ialah Antara Muka Gerbang Biasa atau CGI. Untuk sistem get laluan luaran, Antara Muka Gerbang Generik, atau CGI, ialah standard untuk antara muka dengan pelayan maklumat seperti pelayan HTTP. CGI/1.1 ialah versi terkini dan CGI/1.2 sedang dibangunkan.

Melayari Internet

Mari lihat apa yang berlaku apabila kita menekan hiperpautan untuk menyemak imbas halaman web atau URL tertentu untuk memahami konsep CGI. Pelayan web HTTP dihubungi oleh penyemak imbas anda dan meminta URL, iaitu Nama fail mengikut nama fail. Pelayan web menghuraikan URL dan mencari nama fail. Jika fail yang diminta terdapat, pelayan web akan memindahkan fail itu kembali ke penyemak imbas, jika tidak, ia akan menghantar mesej ralat yang mengatakan anda telah meminta fail yang tidak sah.

Antara Muka Gerbang Popular (CGI) ialah protokol asas yang membolehkan aplikasi berkomunikasi dengan pelayan Web dan dengan pelanggan. Anda boleh menulis program CGI ini dalam Python, PERL, Shell, C atau C++, dsb.

CONTOH

|_+_|

Konfigurasi pelayan web

Pastikan pelayan web menerima CGI sebelum meneruskan pengaturcaraan CGI dan ia direka bentuk untuk menampung program CGI. Banyak program CGI yang dijalankan oleh pelayan HTTP terletak dalam direktori pra-konfigurasi. Direktori ini dipanggil direktori CGI dan ia dinamakan /var/www/cgi-bin mengikut konvensyen. Fail CGI akan mempunyai sambungan sebagai .cgi mengikut konvensyen, walaupun ia boleh laksana dengan C++.

Pengepala HTTP

  Set-Cookie: String

Konfigurasikan kuki yang melalui rentetan.

  Terakhir diubah suai: Tarikh

Tarikh kemas kini terakhir sumber.

  Panjang kandungan: N

Panjang, dalam bait, data yang dikembalikan. Untuk melaporkan anggaran masa pemuatan fail, penyemak imbas menggunakan nilai ini.

  Jenis kandungan:

Rentetan MIME yang menentukan format rentetan

  Lokasi: URL

URL yang harus dikembalikan, bukannya URL yang diminta. Fail ini akan digunakan untuk mengubah hala permintaan ke fail lain.

  Tamat tempoh: Tarikh

Hari apabila data menjadi tidak berguna. Penyemak imbas harus menggunakan ini untuk memutuskan sama ada tapak web perlu dimuat semula.

Pembolehubah persekitaran

  JENIS KANDUNGAN: Jenis data kandungan yang digunakan apabila klien menghantar kandungan yang dilampirkan ke pelayan. Contohnya, memuat naik fail, dsb.PANJANG KANDUNGAN: Tempoh masa maklumat soal selidik yang hanya boleh diperolehi untuk permintaan POST.HTTP-COOKIE: Mengembalikan kuki yang ditetapkan dalam jenis pasangan kunci & nilai.PENGGUNA HTTP EJEN: Medan Ejen Pengguna-pengepala permintaan menyediakan maklumat tentang ejen pengguna yang memulakan permintaan. Ia adalah nama pelayar di internet.MAKLUMAT LALUAN: Arah ke fail skrip CGI.QUERY STRING: Maklumat berkod URL yang diserahkan dengan permintaan daripada proses GET.ADDRR JAUH: Alamat IP hos jauh yang membenarkan rayuan. Ini mungkin berguna untuk pengelogan atau untuk tujuan pengesahan.HOS JAUH: Nama layak penuh hos yang mencari. Jika maklumat ini tidak tersedia, anda boleh menggunakan REMOTE ADDR untuk mendapatkan alamat IR.CARA PERMINTAAN: Metodologi yang digunakan untuk menghasilkan penyerahan. GET dan POST adalah pendekatan yang paling popular.NAMA FAIL SKRIP: Jalan lengkap ke skrip CGINAMA PELAYAN: Nama domain atau alamat IP pelayan.SERVER_SOFTWARE: Nama program dan versi yang pelayan sedang berjalan.

Kaedah GET dan POST

Apabila anda cuba memindahkan sebarang butiran daripada pelayar anda ke pelayan web dan akhirnya ke aplikasi CGI anda, anda perlu menemui senario tertentu. Dua pendekatan digunakan paling biasa oleh penyemak imbas untuk memindahkan maklumat ini ke pelayan web. Pendekatan tersebut ialah kaedah GET dan kaedah POST.

Kaedah GET CONTOH URL

|_+_|

Menggunakan kuki

Protokol HTTP ialah protokol yang tidak mempunyai kewarganegaraan. Tetapi adalah penting bagi tapak web komersial untuk mengekalkan data sesi antara pelbagai tapak. Satu pendaftaran pengguna, sebagai contoh, tamat selepas beberapa halaman telah selesai. Tetapi bagaimana untuk mengadakan butiran sesi untuk pengguna merentas semua tapak web. Cara yang paling boleh dipercayai untuk mengingati dan memantau minat, jualan, komisen dan butiran lain yang diperlukan untuk pengalaman pelawat yang lebih baik atau statistik tapak adalah dengan menggunakan kuki dalam kes tertentu.

Dalam bentuk kuki, pelayan anda memindahkan beberapa data ke tetingkap pelawat. Kuki akan diluluskan oleh penyemak imbas. Jika ya, ia disimpan pada pemacu keras pelawat sebagai arkib teks biasa. Kini kuki sedia untuk pemulihan apabila pengguna melayari halaman lain di web anda. Apabila dipulihkan, apa yang disimpan diketahui/diingati oleh pelayan.

  tamat tempoh-Ini bermakna tarikh luput kuki. Jika ini kosong, apabila pelawat berhenti daripada penyemak imbas, kuki akan tamat tempoh.Domain− Ini memaparkan nama domain tapak.Laluan− Ini menunjukkan laluan ke direktori tetapan kuki atau halaman web. Jika anda cuba mengambil kuki daripada beberapa direktori atau tab, ia boleh menjadi batal.selamat− Jika medan ini termasuk perkataan selamat maka hanya pelayan selamat boleh memulihkan kuki. Jika medan ini kosong, tiada sekatan lain dikenakan.Nama = nilai− Dalam bentuk pasangan kunci dan nilai, kuki ditetapkan dan diambil semula.

Contoh muat naik Fail

|_+_|

Kesimpulan

Dengan ini kita sampai ke penghujung tutorial C++ ini. Harap ini membantu anda memahami asas tentang pengaturcaraan C++.