Apl Web

Gambaran Keseluruhan Kitaran Hayat Pembangunan Perisian (SDLC) – Proses, Fasa dan Model

30 Oktober 2021

SDLC membayangkan Kitaran Hayat Pembangunan Perisian . Seperti namanya, SDLC mewakili set lengkap kaedah yang diperlukan untuk membangunkan sebarang produk perisian. Selain itu, ia juga menggabungkan semua aktiviti pembangun perisian semasa proses pembangunan mana-mana produk perisian.

Isi kandungan

Apakah SDLC?

Kitaran Hayat Pembangunan Perisian (SDLC) ialah satu proses membangunkan produk perisian dengan kualiti yang sangat tinggi dan premium. Proses pembangunan perisian memerlukan mengambil kira keperluan dan keperluan pelanggan. Sebelum mula membangunkan sebarang produk, adalah penting untuk merancang terlebih dahulu. Kitaran hayat pembangunan perisian juga termasuk perancangan, pemilihan kaedah, dan pendekatan yang betul untuk membangunkan perisian.

Pembangunan perisian dikategorikan kepada fasa yang berbeza. Setiap fasa dibangunkan dengan cekap menggunakan pendekatan yang sesuai. Pembangun perisian dan jurutera sistem bertanggungjawab untuk menghasilkan produk perisian berkualiti tinggi dalam masa dan kos yang diberikan dan dianggarkan. Beberapa kaedah SDLC dicipta untuk pembangunan perisian.

SDLC

Mengapa Memilih SDLC?

Proses Kitaran Hayat Pembangunan Perisian untuk membangunkan setiap produk perisian adalah penting. Selain itu, terdapat sebab khusus mengapa pembangun menggunakan pendekatan ini. Berikut ialah beberapa sebab penting untuk memilih SDLC:

 1. SDLC bertindak sebagai peta untuk pembangun. Ia menggabungkan semua perancangan, penjadualan, strategi pembangunan, dan semua yang diperlukan untuk menghasilkan perisian yang berkualiti.
 2. Memandangkan SDLC dilakukan secara berperingkat, pembangun boleh memfokuskan pada setiap peringkat untuk menjana produk berkualiti premium.
 3. Pelanggan dibekalkan dengan peruntukan memfokuskan pada setiap fasa perisian semasa proses pembangunannya.

Keperluan Untuk SDLC

Untuk setiap produk perisian untuk dibangunkan, ia mesti mempunyai perancangan yang sistematik dan betul. Perancangan adalah fasa pertama dan asas bagi mana-mana kerja yang kita lakukan. SDLC melibatkan perancangan, reka bentuk bangunan, ujian dan pemasangan.

Jika mana-mana kerja dibahagikan kepada bahagian-bahagian kecil, ia menjadi mudah untuk melaksanakan setiap bahagian dengan sangat tepat dan betul. Perkara yang sama adalah idea yang digunakan dalam SDLC. Keseluruhan proses pembangunan dibahagikan kepada tujuh peringkat. Membahagikan proses pembangunan kepada bahagian kecil memudahkan ahli pasukan pembangunan perisian untuk melaksanakan setiap fasa dengan berkesan dan cekap.

Fasa-fasa SDLC:

Aktiviti kitaran hayat pembangunan perisian dikategorikan kepada tujuh fasa yang berbeza. Ini fasa SDLC ialah pengumpulan dan analisis Keperluan, Kebolehlaksanaan dan kajian, Reka Bentuk, Pengekodan, Pengujian, Pemasangan atau Penggunaan, Penyelenggaraan. Marilah kita melihat secara menyeluruh setiap satu daripada enam fasa ini.

Kitaran Hayat Pembangunan Perisian (SDLC)

satu. Analisis Keperluan

Peringkat pertama SDLC ialah pengumpulan dan analisis keperluan. Pemilik produk perisian mempunyai keinginannya tentang produk tersebut. Pasukan pembangunan perisian perlu mengumpul keperluan dan permintaan pelanggan dan pihak berkepentingan. Keperluan ini boleh jadi bagaimana perisian harus mempunyai penampilannya, apakah fungsi yang harus dimilikinya, siapa yang boleh menggunakannya dan banyak lagi.

Sekiranya pasukan pembangunan mengetahui keperluan pihak berkepentingan ini, lebih mudah bagi mereka untuk merancang setiap fasa. Fasa SDLC ini memainkan peranan yang sangat penting, kerana ia merupakan peringkat asas. Jadi, mempunyai pemahaman yang jelas tentang keperluan dan permintaan pelanggan adalah penting.

dua. Kajian Kebolehlaksanaan

Satu lagi peringkat SDLC ialah kajian kebolehlaksanaan. Setelah pasukan pembangunan mengumpulkan semua keperluan produk perisian, mereka perlu mendraf semua keperluan ini dalam satu dokumen. Dokumen ini biasanya dirujuk sebagai Spesifikasi Keperluan Perisian. Akronim untuknya ialah ‘SRS.’ Dokumen ini memainkan peranan yang besar dalam keseluruhan proses pembangunan kerana ia menggabungkan semua spesifikasi yang ditentukan oleh pelanggan.

Lihat juga 8 Pembetulan Untuk Kod Ralat Netflix M7121-1331-P7 dan M7111-1331-4027

3. Reka bentuk

Mereka bentuk perisian adalah peringkat ketiga kitaran hayat pembangunan perisian. Pasukan pembangunan perlu merangka keseluruhan seni bina sistem perisian. Secara amnya, reka bentuk sistem perisian dikategorikan kepada reka bentuk peringkat tinggi dan reka bentuk peringkat rendah. Untuk setiap pembangunan perisian, kedua-dua jenis dokumen reka bentuk ini adalah perlu dan penting.

Dokumen reka bentuk peringkat tinggi (HLD) menggabungkan maklumat seperti berikut:

 • Nama modul yang disertakan dalam perisian dan penjelasan ringkasnya.
 • Seterusnya, kefungsian setiap modul turut diterangkan.
 • HLD juga merangkumi hubungan antara modul.
 • Semua jadual pangkalan data yang terlibat dalam produk perisian disebut bersama dengan elemen pentingnya.
 • Akhir sekali, ia mengandungi seni bina sistem perisian.

Dokumen Reka Bentuk Tahap Rendah (LLD) mempunyai maklumat berikut:

 • Logik fungsional setiap modul yang terdapat dalam produk perisian
 • Saiz serta jenis jadual pangkalan data
 • Ia termasuk maklumat terperinci tentang antara muka perisian.
 • Mesej ralat juga disenaraikan dalam LLD
 • Maklumat tentang input dan output kepada setiap modul produk perisian disertakan.

Empat. Pengekodan

Seterusnya selepas peringkat reka bentuk kitaran hayat pembangunan perisian ialah pengekodan. Pengekodan adalah teras kepada mana-mana sistem perisian. Semua fungsi produk perisian dibangunkan melalui pengekodan. Beberapa bahasa pengaturcaraan tersedia untuk pembangunan produk. Jadi, pasukan pembangunan perlu memilih bahasa pengaturcaraan.

Walau bagaimanapun, fasa pembangunan perisian ini dianggap sebagai fasa yang paling lanjutan. Peringkat ini sekali lagi dibahagikan kepada empat subfasa, dan setiap ahli pasukan diberikan kepada salah satu daripada empat subfasa ini. Selepas membangunkan kod, ia disusun dan ditafsirkan. Jadi, alatan, seperti pengkompil, penterjemah dan penyahpepijat, mesti mengesahkan ketepatan kod.

5. Menguji

Selepas fasa pengekodan selesai, adalah penting untuk menyemak sama ada ia berfungsi dengan betul, sama ada semua fungsi berjalan lancar, dan banyak faktor lain. Fasa ini dipanggil ujian. Pembangun perisian tidak bertanggungjawab untuk menguji perisian. Terdapat satu pasukan penguji perisian . Peringkat pembangunan perisian ini bertujuan khusus untuk mengesan kecacatan dan pepijat dalam sistem perisian.

Juga, penguji menguji sama ada sistem berfungsi dengan sewajarnya mengikut keperluan yang dinyatakan oleh pihak berkepentingan. Jika mereka mendapati kecacatan atau pepijat, sistem kemudiannya dihantar kepada pembangun perisian. Pasukan pembangunan memberi tumpuan kepada pepijat dan mencari penyelesaian untuknya. Setelah selesai, ia sekali lagi dihantar kepada pasukan ujian untuk mengesahkan. Apabila tiada kecacatan dan pepijat ditemui, produk perisian layak untuk menjalani fasa SDLC seterusnya.

6. Pemasangan atau Penggunaan

Setelah sistem perisian bebas daripada kecacatan dan pepijat, ia dihantar ke Pengurus projek untuk maklum balas. Jika pengurus projek menyatakan sebarang perubahan sebagai maklum balas, sistem perlu diubah. Ia sekali lagi dihantar kepada pembangun dan kemudian penguji. Jika maklum balas tidak mempunyai sebarang perubahan, sistem perisian sedia untuk dipasang. Ia dikeluarkan di pasaran, dan pelanggan mula menggunakannya.

7. Penyelenggaraan

Selepas sistem perisian dikeluarkan ke pasaran dan digunakan oleh pelanggan, mungkin terdapat tiga isu penting, pembetulan pepijat, peningkatan dan peningkatan. Apabila pelanggan mula menggunakan produk perisian tertentu, mereka mungkin menghadapi masalah atau melaporkan pepijat di dalamnya. Jadi, isu-isu ini perlu diselesaikan.

Peningkatan perisian membayangkan membangunkan versi perisian yang lebih baharu. Jadi, dalam versi yang lebih terkini, pepijat yang dilaporkan ini boleh dirobohkan. Dalam peningkatan ini, pembangun juga boleh meningkatkan ciri sedia ada atau menambah ciri baharu pada perisian. Aktiviti menambah dan menambah baik ciri ini dirujuk sebagai peningkatan.

Lihat juga 5 Pembetulan Untuk Mesej Facebook Dihantar Tetapi Tidak Dihantar

Semua fasa kitaran hayat pembangunan perisian ini memastikan bahawa produk perisian memenuhi semua keperluan dan keperluan pelanggan. Seiring dengan fasa ini, komunikasi antara semua ahli yang terlibat dalam keseluruhan proses pembangunan adalah sangat penting.

Model SDLC

Kitaran hayat pembangunan perisian (SDLC) tersedia dalam beberapa model. Beberapa model yang biasa digunakan dan sangat digemari ini ialah:

 • Model Air Terjun
 • Model Penambahan
 • Pendekatan Tangkas
 • Model V
 • Model Lingkaran
 • Model Big Bang
Model SDLC

Mari kita lihat sekilas pada setiap model ini.

satu. Model Air Terjun

Model air terjun adalah salah satu model SDLC yang paling popular dan tertua. Model SDLC ini adalah yang pertama dibangunkan. Walau bagaimanapun, ia adalah mudah dan mudah. Idea utama model ini ialah fasa semasa sistem perisian harus diselesaikan sebelum memulakan langkah seterusnya. Ini kerana fasa keluar dari fasa pertama diambil sebagai input ke peringkat seterusnya.

Model air terjun ialah model berjujukan kerana proses lengkap dilaksanakan secara berurutan, iaitu, fasa dilaksanakan hanya jika langkah sebelumnya dapat dicapai. Jadi, ia juga dipanggil Model Kitaran Hayat Linear-Sequential. Salah satu faedah terbaik menggunakan model ini ialah ia adalah asas untuk difahami dan tidak bertindih dengan fasa pembangunan. Ia paling sesuai untuk pembangunan projek kecil.

Tetapi, jika terdapat sebarang perubahan yang disebut oleh pelanggan pada fasa ujian, adalah rumit untuk pergi ke peringkat sebelumnya dan menukarnya. Jadi, model ini harus dipilih hanya jika keperluannya lengkap dan tepat.

dua. Model Penambahan

Satu lagi model SDLC yang popular ialah model tambahan. Dalam model jenis ini, keperluan dan keperluan dipecahkan kepada beberapa bahagian. Setiap bahagian syarat perlu menjalani peringkat analisis, reka bentuk, pengekodan dan ujian. Model ini membolehkan pembangun perisian melaksanakan pelbagai keperluan secara selari. Selain itu, keperluan keutamaan tertinggi boleh dilakukan terlebih dahulu.

Menggunakan model ini, pembangun perisian boleh membangunkan setiap keperluan dengan berhati-hati. Model tambahan paling sesuai untuk projek yang panjang. Tetapi. Pembangun mesti mempunyai pemahaman yang jelas tentang keperluan kerana ia dibahagikan kepada beberapa modul. Selain itu, perisian ini dibangunkan dengan sangat cepat menggunakan pendekatan ini. Tetapi kos untuk melaksanakan model ini adalah mahal.

3. Pendekatan Tangkas

Pendekatan Agile ialah salah satu model SDLC yang sangat digunakan di dunia hari ini untuk membangunkan produk perisian. Dalam pendekatan ini, tugasan yang diperlukan dalam proses pembangunan perisian dipecahkan kepada beberapa lelaran. Tetapi, pembangun perlu menentukan masa yang diperlukan untuk membangunkan setiap lelaran dan kos terlebih dahulu. Membahagikan keseluruhan projek kepada tugas yang lebih kecil menyebabkan risiko yang berkurangan. Selain itu, penghantaran produk perisian menjadi lebih cepat dan pantas.

Oleh kerana keseluruhan proses pembangunan dikategorikan kepada berbilang lelaran, setiap lelaran mesti melalui semua fasa SDLC. Dalam fasa ujian pendekatan tangkas, pelbagai kaedah lanjutan digunakan. Kaedah ini ialah scrum, kristal, kaedah pembangunan perisian dinamik, pembangunan dipacu ciri, pembangunan perisian tanpa lemak dan Pengaturcaraan eXtreme.

Kelebihan besar menggunakan pendekatan tangkas ialah penghantaran produk yang lebih cepat. Satu lagi faedah paling ketara menggunakan model SDLC ini ialah ia menerima perubahan dalam keperluan dalam mana-mana fasa pembangunan.

Empat. Model V

Model V merupakan satu lagi model SDLC yang popular, yang melibatkan pelaksanaan proses perisian dalam bentuk V. Juga, 'V' dalam konteks model V membayangkan model Pengesahan dan Pengesahan. Model V ialah versi lanjutan bagi model air terjun. Dalam model V SDLC, setiap fasa dikaitkan dengan fasa ujian. Ini telah menjadi lebih mudah bagi penguji untuk mengesan pepijat dan kecacatan pada setiap peringkat pembangunan.

Lihat juga 5 Pembetulan Untuk Bluestacks Snapchat Tidak Berfungsi Pada Windows

Fasa pengesahan dan pengesahan dalam model V dijalankan dalam bentuk V. Fasa pengesahan menganalisis tanpa melaksanakan, manakala fasa pengesahan melibatkan analisis dan ujian selepas kod dilaksanakan. Dalam fasa pengesahan model V, terdapat empat fasa yang berbeza. Fasa-fasa ini adalah seperti berikut:

Model ini sangat sesuai untuk projek kecil. Memandangkan setiap fasa dikaitkan dengan fasa ujian, pepijat tidak mengalir ke peringkat semasa.

5. Model Lingkaran

Model lingkaran dibentuk dengan menggabungkan model lelaran dan air terjun. Ia melibatkan fasa kami, dan produk perisian perlu menjalani setiap peringkat dalam satu lelaran. Lelaran ini dipanggil lingkaran. Gred dalam model lingkaran disenaraikan di bawah:

 • Pengenalan
 • Reka bentuk
 • Membina
 • Penilaian dan Analisis Risiko

Faedah menggunakan model ini ialah pelanggan boleh menukar keperluan mereka dalam mana-mana fasa. Selain itu, pelanggan dibenarkan melihat perisian pada peringkat awal. Ia paling sesuai untuk projek perisian bersaiz besar yang mempunyai risiko lebih tinggi.

6. Model Big Bang

Satu lagi model SDLC ialah model Big Bang. Model ini mudah digunakan dan tidak memerlukan sebarang prosedur khusus. Namun begitu, proses pembangunan juga tidak memerlukan perancangan yang terperinci. Pembangunan produk perisian adalah berdasarkan dana yang ada. Selain itu, keperluan pihak berkepentingan juga tidak ditakrifkan dengan jelas. Jadi, hasil pembangunan tidak dapat diramalkan.

Kelebihan model ini adalah ia tidak memerlukan perancangan terperinci proses pembangunan. Juga, sumber untuk pembangunan diperlukan untuk jumlah yang minimum. Tetapi, kelemahan yang paling ketara ialah terdapat kemungkinan risiko dan ketidakpastian yang lebih tinggi, yang tidak mampu dimiliki. Model ini harus digunakan hanya jika keperluan ditakrifkan dengan secukupnya.

Kebaikan dan Keburukan Kitaran Hayat Pembangunan Perisian

Kelebihan:

 1. Kitaran hayat pembangunan perisian paling sesuai untuk mengendalikan dan memantau projek dengan sangat cekap dan berkesan
 2. Ia melibatkan langkah terperinci dalam pembangunan setiap fasa produk perisian
 3. Proses ini mempunyai dokumentasi keperluan dan permintaan pelanggan yang betul dan teratur
 4. Selepas membangunkan setiap fasa, semakan rasmi dihasilkan yang membolehkan pembangun mengurus perisian dengan cekap

Keburukan:

 1. Model air terjun SDLC sangat tidak fleksibel
 2. Memandangkan proses SDLC memerlukan dokumentasi terperinci tentang keperluan, iaitu, Spesifikasi Keperluan Sistem, ia mengambil masa yang lama dan memerlukan kos yang lebih tinggi
 3. Proses SDLC memerlukan perancangan yang teratur dan terperinci bagi keseluruhan proses pembangunan
 4. Pelanggan tidak terlibat secara tetap dalam proses pembangunan

Kesimpulan

SDLC ialah proses yang teratur dan terancang dengan betul untuk pembangunan mana-mana produk perisian. Semua fasa yang terlibat dalam proses SDLC memastikan penjanaan produk berkualiti dan premium. Kemudian, kami telah melihat tindakan terperinci yang dilakukan dalam setiap langkah SDLC. Kami merangkumi enam model SDLC yang berbeza dan popular. Akhir sekali, kami telah melihat beberapa kelebihan dan kekurangan proses SDLC.

Artikel yang Disyorkan

 • Apa Itu Unsecapp.Exe Dan Adakah Ia SelamatApakah Unsecapp.exe Dan Adakah Ia Selamat?
 • 15 Alat Dan Perisian Diagram UML Terbaik15 Alat Dan Perisian Diagram UML Terbaik
 • [DIBETUL] Windows Tidak Dapat Mengakses Ralat Peranti, Laluan atau Fail yang Ditentukan[DIBETUL] Windows Tidak Dapat Mengakses Ralat Peranti, Laluan atau Fail yang Ditentukan
 • 16 Pembetulan Untuk Kemas Kini Windows Tidak Berfungsi Dalam Windows16 Pembetulan Untuk Kemas Kini Windows Tidak Berfungsi Dalam Windows
 • 4 Pembetulan Untuk Tetapan AMD Radeon Dimenangi4 Pembetulan Untuk Tetapan AMD Radeon Tidak Akan Dibuka
 • Alat Tangkapan Skrin Zum: Petua Dan TrikAlat Tangkapan Skrin Zum: Petua Dan Trik