Pengujian Perisian

Tutorial Pengujian Unit untuk Pemula

Tutorial Pengujian Unit untuk Pemula

Ujian Unit ialah peringkat pertama ujian perisian di mana kod diuji. Ujian unit adalah sangat penting kerana ia akan mengurangkan bilangan kecacatan nanti

21 Alat Pengujian Automasi Terbaik

21 Alat Pengujian Automasi Terbaik

Setelah selesai, ujian automatik boleh dijalankan beberapa kali untuk mencuba aplikasi yang sama, sekali gus meminimumkan kerja manual yang berlebihan. Dengan peningkatan permintaan untuk

Ujian Kestabilan Untuk Pemula

Ujian Kestabilan Untuk Pemula

Ujian Kestabilan ialah sejenis ujian perisian tidak berfungsi yang dilakukan untuk mengukur kecekapan dan keupayaan aplikasi perisian untuk berfungsi secara berterusan

Ujian Tekanan Untuk Pemula

Ujian Tekanan Untuk Pemula

Ujian tekanan adalah salah satu jenis ujian prestasi yang memeriksa kestabilan dan kebolehpercayaan aplikasi. Ujian tekanan bertujuan untuk mengukur

Ujian Kelantangan Untuk Pemula

Ujian Kelantangan Untuk Pemula

Ujian volum merujuk kepada mengesahkan prestasi aplikasi apabila ia memproses volum data yang besar. Ia adalah subset ujian beban perbandingan. The

Ujian Penembusan Untuk Pemula

Ujian Penembusan Untuk Pemula

Ujian penembusan ialah ujian sistem komputer, aplikasi web dan rangkaian untuk mencari kelemahan keselamatan yang boleh digunakan oleh penyerang. macam ni

Perbezaan antara Ujian Prestasi lwn. Beban lwn. Tekanan

Perbezaan antara Ujian Prestasi lwn. Beban lwn. Tekanan

Ujian tekanan menyemak kestabilan dan kebolehpercayaan aplikasi. Ujian tekanan bertujuan untuk mengukur keupayaan dan keteguhan pengendalian ralat aplikasi

Ujian Ketahanan Untuk Pemula

Ujian Ketahanan Untuk Pemula

Ujian Ketahanan ialah sejenis ujian prestasi di mana perisian diuji dengan beban yang dilanjutkan dalam tempoh masa yang luar biasa untuk menilai perisian

Ujian Kebolehpercayaan Untuk Pemula

Ujian Kebolehpercayaan Untuk Pemula

Ujian Kebolehpercayaan menyemak sama ada perisian boleh melakukan operasi tanpa kegagalan untuk tempoh tertentu dalam persekitaran tertentu. Ujian kebolehpercayaan

Ujian Penanda Aras Untuk Pemula

Ujian Penanda Aras Untuk Pemula

Ujian Penanda Aras mengukur set keputusan boleh diukur yang boleh diulang yang berfungsi sebagai titik rujukan terhadap perkhidmatan yang boleh dibandingkan. Penanda aras

Ujian Masa Tindak Balas Untuk Pemula

Ujian Masa Tindak Balas Untuk Pemula

Ujian Masa Tindak Balas mengukur masa yang diambil untuk satu nod sistem bertindak balas kepada permintaan yang lain. Sudah tiba masanya sistem mengambil masa untuk mencapai input tertentu

Ujian Spike Untuk Pemula

Ujian Spike Untuk Pemula

Ujian Spike ialah jenis ujian prestasi yang digunakan untuk menguji aplikasi dengan kenaikan dan pengurangan yang melampau dalam beban. Matlamat utama ujian spike adalah untuk menilai

Ujian Rendam Untuk Pemula

Ujian Rendam Untuk Pemula

Ujian rendam ialah sejenis ujian prestasi yang dilaksanakan oleh pasukan untuk mengesahkan kestabilan dan prestasinya. Ujian rendam biasanya digunakan oleh organisasi untuk

Ujian Kebolehskalaan Untuk Pemula

Ujian Kebolehskalaan Untuk Pemula

Ujian Kebolehskalaan ialah kaedah ujian tidak berfungsi yang mengukur prestasi atau rangkaian sistem apabila bilangan permintaan pengguna ditingkatkan atau diturunkan.

Tutorial Pengujian Integrasi untuk Pemula

Tutorial Pengujian Integrasi untuk Pemula

Pengujian integrasi digambarkan sebagai satu proses di mana beberapa modul perisian disepadukan dan diuji secara logik.

Tutorial Ujian API

Tutorial Ujian API

Pengujian API membantu menguji platform yang saling bersambung atau menjalankan komunikasi antara dua atau lebih sistem perisian. Artikel ini akan membantu memahami Ujian API

Tutorial Pengujian Sistem untuk Pemula

Tutorial Pengujian Sistem untuk Pemula

Ujian sistem dipanggil ujian kotak hitam kerana dalam ujian ini kerja luaran perisian bersepadu sepenuhnya diuji menggunakan spesifikasi pengguna.

Tutorial Ujian Penerimaan Pengguna untuk Pemula

Tutorial Ujian Penerimaan Pengguna untuk Pemula

Ujian Penerimaan Pengguna (UAT) ialah salah satu bentuk perisian ujian yang paling biasa digunakan. Ia adalah peringkat akhir ujian sebelum sebarang produk perisian dihantar kepada pihak berkepentingan.

Tutorial Pengujian Regresi untuk Pemula

Tutorial Pengujian Regresi untuk Pemula

Ujian Regresi adalah salah satu jenis ujian perisian yang paling popular. Ia memastikan bahawa sebarang perubahan atau pengubahsuaian dalam kod perisian tidak menjejaskan fungsi sedia ada dan perisian berfungsi dengan cekap.

Tutorial Pengujian Kotak Hitam untuk Pemula

Tutorial Pengujian Kotak Hitam untuk Pemula

Pengujian Kotak Hitam adalah salah satu kaedah ujian perisian yang menyemak kefungsian aplikasi berdasarkan spesifikasi yang ada.