Apl Web

STLC – Fasa & Kemasukan Kitaran Hayat Pengujian Perisian, Kriteria Keluar

30 Oktober 2021

Isi kandungan

Kitaran Hayat Pengujian Perisian (STLC): Satu Pengenalan

Kitaran Hayat Pengujian Perisian atau STLC ialah satu set aktiviti berantai yang akan dijalankan semasa proses ujian untuk memenuhi matlamat kualiti perisian.

Pengujian perisian bukan aktiviti tunggal/terpencil tetapi satu siri aktiviti yang telah ditetapkan yang melibatkan kedua-dua pengesahan dan pengesahan.

Aktiviti dalam ujian perisian ini dijalankan secara metodologi untuk membantu memperakui produk perisian.

The Kitaran Hayat Ujian Perisian (STLC) Model mempunyai sejumlah 6 peringkat yang perlu diselesaikan untuk mendapatkan pensijilan perisian anda. Oleh itu, pasukan ujian perlu mempunyai pengetahuan terperinci tentang fasa STLC bersama dengan perancangan ujian yang boleh digunakan dalam projek. Mereka mesti mahir dengan aktiviti pembangunan kes ujian dan dokumen strategi.

Setiap peringkat STLC ini mempunyai kriteria masuk dan keluar yang pasti, hasil dan aktivitinya.

Fasa-fasa tersebut ialah:

 1. Analisis Keperluan
 2. Perancangan Ujian
 3. Reka Bentuk Ujian
 4. Ujian Persediaan Persekitaran
 5. Perlaksanaan Ujian
 6. Penutupan Ujian

Pengujian Perisian Fasa Kitaran Hayat, Kemasukan, Kriteria Keluar

Dalam Kitaran Hayat Pengujian Perisian atau STLC, untuk setiap peringkat atau fasa, ujian mempunyai kriteria masuk dan keluar.

Kriteria Penyertaan: Ini menyatakan item atau kriteria prasyarat yang mesti dipenuhi sebelum menguji fasa itu bermula.

Kriteria Keluar: Ini menyatakan bahawa item atau kriteria yang perlu dipenuhi sebelum fasa atau tahap tertentu boleh berakhir untuk akhirnya mencapai laporan penutupan ujian.

Sebaik-baiknya, seseorang tidak boleh memasuki peringkat STLC seterusnya melainkan kriteria keluar untuk yang sebelumnya dipenuhi. Hal ini demikian kerana tidak selalunya mungkin bagi pasukan ujian fasa untuk melangkau kriteria keluar dan meneruskan ke fasa seterusnya.

Oleh itu, dalam artikel ini, kami akan menumpukan pada aktiviti dan hasil yang berbeza yang diperlukan atau terlibat dalam pelbagai peringkat dan fasa STLC.

Fasa STLC

Fasa STLC

1. Analisis Keperluan

ini Pengujian Perisian Fasa Kitaran Hayat (STLC) memerlukan pasukan ujian mengkaji dokumen analisis keperluan dan menganalisisnya dari sudut ujian untuk mengenal pasti keperluan yang boleh diuji. Mereka membantu dalam pembangunan kes ujian.

Keperluan ini boleh berfungsi atau tidak berfungsi dan oleh itu ditangani dengan sewajarnya.

Pasukan QA juga boleh berinteraksi dengan pihak berkepentingan untuk menjelaskan sebarang keraguan mengenai keperluan.

Ujian kebolehlaksanaan automasi juga merupakan sebahagian daripada fasa pengumpulan keperluan ini dalam kitaran hayat ujian Perisian STLC.

Lihat juga 6 Pembetulan Untuk Avast Web Shield Tidak Akan Menghidupkan Windows

Kriteria Penyertaan:

 • Dokumen Keperluan (berfungsi dan tidak berfungsi kedua-duanya) mesti tersedia dalam fasa ini.
 • Kriteria penerimaan perlu ditakrifkan.
 • Dokumen seni bina permohonan mesti ada.

Aktiviti:

 • Ia mengenal pasti pelbagai jenis ujian yang perlu dilakukan.
 • Analisis kemungkinan untuk automasi dilakukan jika diperlukan untuk menghasilkan laporan kemungkinan automasi.
 • Menentukan butiran persekitaran ujian.
 • Butiran tentang keutamaan dan fokus ujian dikumpulkan.
 • menyediakan Matriks Kebolehkesanan Keperluan (RTM).

Kriteria Keluar:

 • RTM sign off.
 • Pelanggan menandatangani laporan kebolehlaksanaan automasi Ujian.

Boleh dihantar:

 • RTM yang akan dijana.
 • Laporan kebolehlaksanaan Automasi dijana, jika berkenaan.

2. Perancangan Ujian

Peringkat kedua Pengujian Perisian Kitaran Hayat (STLC), dipanggil fasa Perancangan Ujian, melibatkan penentuan strategi ujian oleh pengurus QA Kanan untuk melaksanakan pelbagai aktiviti ujian.

Dalam fasa ini persekitaran ujian, sumber, jadual ujian, had ujian, ditentukan, dan rancangan disediakan dan dimuktamadkan dengan sewajarnya sebelum meneruskan pembangunan kes ujian.

Selepas analisis keperluan, perancangan ujian adalah fasa paling penting seterusnya dan oleh itu ia perlu dilakukan dengan berhati-hati.

Belanjawan, usaha, masa dan hampir semua yang berkaitan dengan ujian bergantung pada pembentukan dokumen perancangan ujian yang betul, itulah sebabnya ia kebanyakannya diberikan kepada pasukan Jaminan Kualiti (QA).

Fasa pembangunan pelan ujian ini juga melibatkan anggaran usaha dan kos projek bersama dokumen rancangan ujian.

Kriteria Penyertaan:

 • Dokumen keperluan mesti ada.
 • Matriks kebolehkesanan keperluan daripada fasa sebelumnya mesti ada.
 • Rekod untuk kebolehlaksanaan automasi ujian fasa terakhir.

Aktiviti:

 • Pemilihan alat ujian perisian.
 • Dokumen anggaran kos dan usaha ujian.
 • Dokumen strategi ujian untuk pelbagai ujian yang perlu disediakan.
 • Keperluan latihan perlu dianalisis.
 • Penentuan peranan dan tanggungjawab serta perancangan sumber perlu dilakukan.

Kriteria Keluar:

 • Pengurus ujian mempunyai pelan ujian yang diluluskan.
 • Dokumen anggaran kos dan usaha mesti ditandatangani.

Boleh dihantar:

 • Dokumen strategi ujian dihantar.
 • Dokumen anggaran kos dan usaha disediakan.

3. Reka Bentuk Ujian (Kes Ujian)

Pengesahan, penciptaan dan kerja semula pelbagai kes ujian, skrip ujian dan data ujian perlu diselesaikan dalam ujian fasa STLC ini.

Sebelum membuat kes ujian, data ujian skrip ujian perlu dikenal pasti, dibuat dan kemudian disemak dan kemudian diolah semula bergantung pada prasyarat yang ditetapkan untuk menjana kes ujian. Kes ujian ini menyediakan liputan ujian lengkap dalam projek.

Walau bagaimanapun, seseorang mesti tahu bahawa ia tidak boleh dilaksanakan untuk melaksanakan semua kes ujian yang mungkin.

Selepas pemuktamadan data ujian, pasukan QA boleh mula membangunkan pelbagai kes ujian, skrip ujian untuk unit yang berbeza dalam projek.

Lihat juga Power BI Vs Tableau: Perisian Visualisasi Data Terbaik

Kriteria Penyertaan:

 • Dokumen keperluan tersedia dari fasa sebelumnya.
 • Pelan ujian dan RTM disampaikan daripada fasa terdahulu.
 • Laporan analisis untuk automasi tersedia.

Aktiviti:

 • Skrip automasi, jika berkenaan, dan kes ujian untuk ujian perlu dibuat.
 • Kes dan skrip ujian ini disemak dan didasari.
 • Jika persekitaran ujian tersedia, maka data ujian dan kes ujian dibuat.

Kriteria Keluar:

 • Kes/skrip ujian perlu disemak dan ditandatangani.
 • Data ujian mesti disemak dan ditandatangani.

Boleh dihantar:

 • Kes ujian atau skrip yang dihasilkan.
 • Kes ujian dimuktamadkan.

4. Persediaan Persekitaran Ujian

Keadaan perkakasan dan perisian di mana ujian akan dilakukan ditentukan dalam fasa STLC ini.

Ia boleh dilakukan selari dengan Fasa Reka Bentuk Ujian.

Persediaan persekitaran ujian ialah salah satu aspek yang paling kritikal dalam proses ujian.

Sebelum memulakan ujian sebenar projek, pasukan ujian melakukan pemeriksaan kesediaan atau ujian asap persekitaran ujian.

Fasa ini tidak perlu dilakukan jika Reka Bentuk Ujian menyediakan persekitaran ujian.

Kriteria penyertaan:

 • Pelan persediaan persekitaran dari fasa reka bentuk ujian mesti tersedia.
 • Dokumen reka bentuk dan seni bina sistem mesti ada.

Aktiviti:

 • Senarai keperluan perkakasan dan perisian disediakan dengan memahami tetapan dan seni bina persekitaran yang diperlukan.
 • Data ujian dan persekitaran disediakan.
 • Sebelum ujian sebenar, ujian asap binaan dilakukan.

Kriteria Keluar:

 • Ujian asap sepatutnya berjaya.
 • Persediaan persekitaran mesti berfungsi mengikut pelan dan senarai semak.
 • Skrip ujian, Data ujian dan persediaan kes ujian dalam persekitaran selesai.

Boleh dihantar:

 • Persediaan persekitaran sedia dengan data ujian dihantar.
 • Keputusan ujian asap dijana.

5. Perlaksanaan Ujian

Fasa kelima STLC, dipanggil pelaksanaan ujian, melibatkan pengujian perisian binaan mengikut kes ujian dan data ujian yang dijana dalam fasa ketiga STLC dan dilakukan di dalam persekitaran ujian yang dibangunkan.

Penguji dikehendaki melaksanakan setiap kes ujian dalam fasa pelaksanaan ujian ini dan menjana laporan pelaksanaan kes ujian.

Pelaksanaan skrip ujian, pelaporan kecacatan dan penyelenggaraan skrip ujian adalah beberapa langkah yang terlibat dengan fasa STLC ini.

Jika sebarang kecacatan dilaporkan, ujian akan dihentikan dan dikembalikan kepada pasukan pembangunan.

Setelah pasukan pembangunan menyelesaikan kecacatan, ujian semula dilakukan.

Kriteria Penyertaan:

 • Data ujian yang disediakan dengan persekitaran mesti dilengkapkan.
 • Pelan ujian, RTM asas dan kes/skrip ujian hendaklah disediakan.
 • Persekitaran ujian perlu sedia dan diuji asap.
 • Laporan ujian unit dan penyepaduan untuk modul yang berbeza harus tersedia.

Aktiviti:

 • Ujian perlu dilaksanakan mengikut rancangan.
 • Untuk sebarang kecacatan yang dikesan, ujian semula akan dilakukan.
 • RTM dipetakan dengan kecacatan untuk menguji kes.
 • Keputusan ujian dan kecacatan untuk kes gagal didokumenkan dan direkodkan.
 • Ralat mesti ditutup melalui ujian semula dan sebelum masuk ke fasa terakhir.
Lihat juga 7 Pembetulan Untuk 'Jika Main Semula Tidak Bermula Segera, Cuba Mulakan Semula Peranti Anda'

Kriteria Keluar:

 • Semua kes dan rancangan Ujian berjaya dilaksanakan.
 • Kecacatan dicatat dan dijejaki sehingga penutupannya

Boleh dihantar:

 • RTM dengan status pelaksanaan selesai dan dihantar.
 • Keputusan kes ujian dikemas kini dalam laporan pelaksanaan kes ujian.
 • Laporan kecacatan dihantar.

6. Penutupan Ujian

Fasa akhir STLC, Penutupan Ujian, merupakan fasa penting dalam projek untuk menghapuskan kesesakan proses untuk kitaran ujian masa hadapan.

Fasa penutupan kitaran ujian melibatkan pengumpulan laporan akhir, matriks penyiapan ujian, dan pelaporan penyiapan ujian.

Selain itu, fasa penutupan kitaran ujian juga melibatkan mesyuarat ahli pasukan ujian untuk membincangkan dan menganalisis strategi ujian yang boleh dilaksanakan pada masa hadapan, sebagai pengajaran yang diambil daripada kitaran ujian semasa.

Kriteria penyertaan:

 • Semua ujian telah selesai.
 • Keputusan ujian akhir tersedia.
 • Log Kecacatan lengkap tersedia.

Aktiviti:

 • Laporan penutupan ujian akan disediakan.
 • Masa, Kos, Perisian, liputan ujian, kualiti, objektif perniagaan kritikal digunakan untuk menilai kriteria penyiapan kitaran.
 • Metrik ujian berdasarkan parameter di atas akan disediakan.
 • Taburan kecacatan mengikut jenis dan keterukan didapati menggunakan analisis keputusan ujian.
 • Pelaporan kuantitatif dan kualitatif tentang kualiti Perisian dilaporkan kepada pelanggan.

Kriteria Keluar:

 • Pelanggan akan menandatangani laporan penutupan ujian.

Boleh dihantar:

 • Metrik ujian dihantar.
 • Laporan penutupan ujian dijana.

STLC lwn SDLC: Bagaimana Perbezaannya?

SDLCSTLC
SDLC bermaksud Kitaran Hayat Pembangunan Perisian .STLC bermaksud Kitaran Hayat Pengujian Perisian.
Mengikut dokumen reka bentuk, semua kerja dan pengekodan sebenar telah dilakukan.Pasukan ujian bertanggungjawab untuk mencipta kes ujian, persekitaran ujian dan menguji kod yang dibangunkan.
Adalah menjadi tanggungjawab penganalisis perniagaan untuk mengumpulkan keperluan daripada pihak berkepentingan dan membuat rancangan pembangunan.Tanggungjawab Jaminan Kualiti (QA) adalah untuk menganalisis keperluan berfungsi dan tidak berfungsi daripada dokumen keperluan dan mencipta dokumen rancangan ujian dengan kes ujian yang berkenaan.
Sokongan dan kemas kini selepas penggunaan adalah sebahagian daripada Kitaran Hayat Pembangunan Perisian (SDLC).Ujian regresi dan skrip automasi biasanya dilaksanakan untuk melaksanakan penyelenggaraan kod.
Objektif utama SDLC adalah untuk berjaya menggunakan perisian dengan semua fasa, termasuk ujian untuk diselesaikan.STLC ialah sebahagian daripada SDLC, dengan ujian sebagai objektif tunggal.
Pasukan pembangunan mencipta reka bentuk peringkat tinggi dan rendah sebagai sebahagian daripada SDLC.Penganalisis ujian bertanggungjawab untuk mencipta pelan ujian integrasi dan kes ujian dalam STLC.
Ia mempunyai enam fasa: Analisis Keperluan, Reka Bentuk Perisian, Binaan Perisian, Pengujian, Penggunaan, PenyelenggaraanTerdapat enam fasa STLC: Analisis Keperluan, Perancangan Ujian, Pembangunan Kes Ujian, Persediaan Persekitaran Ujian, Pelaksanaan Ujian, Penutupan Ujian

SDLC lwn STLC

Soalan Lazim STLC

Apakah fasa STLC?

Ia mempunyai enam fasa: Analisis Keperluan, Perancangan Ujian, Pembangunan Kes Ujian, Persediaan Persekitaran Ujian, Pelaksanaan Ujian, Penutupan Kitaran Ujian.

Apakah perbezaan antara STLC dan SDLC?

STLC: Ia singkatan kepada Kitaran Hayat Pengujian Perisian, di mana pasukan QA menguji Perisian yang dibangunkan untuk sebarang kemungkinan pepijat dengan bantuan pelan ujian, kes ujian dan persekitaran ujian.
SDLC: Ini singkatan kepada Kitaran Hayat Pembangunan Perisian, di mana penganalisis perniagaan menganalisis keperluan perniagaan berdasarkan pembangun yang membangunkan kod tersebut. Pengujian dan penyelenggaraan juga merupakan sebahagian daripada SDLC.

Apakah kitaran hayat QA?

Kitaran hayat Jaminan Kualiti (QA) atau STLC merujuk kepada satu set aktiviti berantai yang akan dijalankan semasa proses ujian untuk memenuhi matlamat kualiti perisian.

Apakah kriteria kemasukan untuk pengekodan?

Kriteria kemasukan untuk pengekodan termasuk:
Sahkan ketersediaan dan kebolehgunaan persekitaran ujian.
Sahkan pemasangan alat ujian.
Sahkan kod ujian ketersediaan.
Sahkan ketersediaan dan pengesahan data ujian.