Pengaturcaraan

Panduan Permulaan Ultimate Python

30 Oktober 2021

Isi kandungan

 • Persediaan Persekitaran
  • Persediaan Persekitaran Setempat
  • Bagaimana untuk mendapatkan Python
  • Bagaimana untuk memasang Python
  • Pemasangan Windows
  • Pemasangan Unix/Linux
  • Pemasangan MAC
  • Menyediakan Laluan untuk Python
  • Menetapkan laluan untuk Unix/Linux
  • Menetapkan laluan untuk Windows
 • Pembolehubah Persekitaran Python
  • Menjalankan Python
 • Sintaks Asas
  • Pengecam Python
  • Kenyataan Python
  • Inden dalam Python
  • Komen dalam Python
  • Mendapatkan Input
  • Paparkan Output
 • Jenis Pembolehubah
  • Menetapkan Nilai kepada Pembolehubah
  • Jenis Data Python
  • rentetan
  • Tuple
  • Senarai
  • Nombor
 • Operator Asas
  • Operator Tugasan
  • Operator bitwise
  • Operator logik
  • Operator Aritmetik
  • Operator perbandingan
  • Pengendali Identiti
  • Operator Keahlian
 • Membuat keputusan
  • Jika kenyataan
  • jika tidak
  • Bersarang jika
  • Jika-elif-lain-tangga
  • Penyataan ringkas jika
  • Penyataan if-else ringkasan
 • gelung
  • Manakala Gelung
  • Untuk Gelung
  • Gelung Bersarang
  • Kenyataan Kawalan Gelung
  • Sambung kenyataan
  • Penyataan putus
  • Penyata lulus
 • Nombor
  • Penukaran Jenis Nombor
  • Fungsi Nombor Rawak
  • Fungsi trigonometri
  • Fungsi Matematik
 • rentetan
  • Mencipta rentetan
  • Pengendali Khas Rentetan
  • Operator Pemformatan Rentetan
  • Watak Melarikan Diri
  • Kaedah Rentetan Terbina Dalam
 • Tuple
  • Mengakses Nilai dalam Tuples
  • Mengemas kini tupel
  • Pengendali Tuple asas
  • Dibina dalam Fungsi Tuple
  • Pengindeksan dan Penghirisan
  • Memadam tuple
 • Senarai
  • Mengakses Nilai dalam Senarai
  • Mengemas kini Senarai
  • Pengendali Senarai Asas
  • Fungsi dan Kaedah Senarai Terbina dalam
  • Pengindeksan dan Penghirisan
  • Padamkan elemen Senarai
 • Kamus
 • Tarikh dan masa
 • Fungsi
  • Bagaimana untuk menentukan fungsi
  • Memanggil fungsi
  • Lulus dengan rujukan
  • Lulus mengikut nilai
  • Hujah fungsi
  • Argumen panjang boleh ubah
  • Hujah yang diperlukan
  • Hujah lalai
  • Hujah kata kunci
  • Fungsi Tanpa Nama
 • Modul
  • Penyata Import
  • Penyata dari import
  • Penyata daripada import *
  • Mengesan Modul
  • Fungsi locals() dan globals().
  • Ruang nama dan Skop
  • Fungsi dir( )
  • Fungsi muat semula().
 • Fail I / O
  • Membuka fail
  • Atribut objek fail
  • Menutup fail
  • Dengan Kenyataan
  • Kaedah Tulis
  • Kaedah membaca
  • Kaedah namakan semula().
  • Kaedah remove().
  • Kedudukan fail
 • Pengecualian
  • Apakah Pengecualian?
  • Mengendalikan pengecualian
  • Menimbulkan pengecualian
  • Senarai pengecualian standard
  • Pengecualian yang ditakrifkan pengguna
  • Penegasan dalam Python
 • Kelas dan Objek
  • Mencipta kelas
  • Objek Kelas
  • Mengakses Atribut
  • Atribut kelas terbina
  • Kutipan sampah
  • Warisan Kelas
  • Kaedah Mengatasi
  • Ungkapan Biasa
  • Fungsi padan
  • Fungsi carian
  • Pengubah Ubah Ungkapan Biasa
  • Corak Ekspresi Biasa
  • Kelas Watak
  • Kes Ulangan
  • sauh
 • Pengaturcaraan CGI
  • Pelayaran Web
  • Pengepala HTTP
  • Pembolehubah Persekitaran CGI
  • kaedah GET
  • kaedah POST
  • Menggunakan Kuki dalam CGI
  • Bagaimanakah ia berfungsi?
 • Akses Pangkalan Data MySQL
  • Mencipta Jadual Pangkalan Data
  • Operasi INSERT
  • BACA Operasi
  • Kemas kini Operasi
  • PADAM Operasi
  • Menjalankan Transaksi
  • Operasi KOMIT
  • Operasi ROLLBACK
  • Memutuskan sambungan Pangkalan Data
  • Mengendalikan Ralat
 • Rangkaian
  • Apakah Soket?
  • Modul soket
  • Modul Internet Python
 • Menghantar E-mel
  • Menghantar e-mel HTML menggunakan Python
  • Menghantar Lampiran sebagai E-mel
 • Pengaturcaraan Multithread
  • Memulakan benang baru
  • Modul Threading
  • Menyegerakkan Benang
  • Barisan Keutamaan Berbilang Benang
 • Pemprosesan XML
  • Apakah XML?
  • Senibina dan API Penghurai XML
  • Menghuraikan XML dengan API SAX
   • Kaedah make_parser
   • Kaedah parse
   • Kaedah parseString
 • Pengaturcaraan GUI
  • Widget Tkinter
 • Pengurusan Geometri
 • Artikel yang Disyorkan

Kamus

Kamus dalam python ialah koleksi bertaburan nilai data yang digunakan untuk menyimpan nilai data seperti peta, yang tidak seperti beberapa Jenis Data lain yang hanya memegang satu nilai sebagai elemen. Nilai kunci disediakan dalam kamus untuk menjadikannya lebih dioptimumkan.

Mencipta kamus

Anda boleh mencipta kamus dalam ular sawa dengan meletakkan jujukan pendakap {} kerinting, dipisahkan dengan ‘koma.’ kamus memegang sepasang nilai, satu ialah Kunci dan elemen pasangan lain yang sepadan ialah nilai Kunci:. Nilai dalam kamus boleh daripada sebarang jenis data dan boleh diduplikasi, manakala kunci tidak boleh diulang dan tidak boleh diubah.

img 617dd26c1f935

PENGELUARAN

img 617dd26c6b3ca

Menambah elemen dalam kamus

Menambah elemen dalam kamus python boleh dilakukan dalam pelbagai cara. Satu nilai boleh ditambah pada Kamus dengan mentakrifkan nilai dan kekunci cth., Dict[Key] = ‘Value.’ Mengemas kini nilai dalam Kamus boleh dilakukan dengan menggunakan kaedah kemas kini() terbina dalam. Nilai kunci bersarang juga ditambahkan pada Kamus semasa. Semasa menambah nilai, nilai kunci sudah wujud; nilai akan dikemas kini; jika tidak, Kunci baharu dengan nilai ditambahkan pada Kamus.

img 617dd26cb041c

PENGELUARAN

img 617dd26d15a46

Mengalih keluar elemen daripada kamus

Kata kunci del digunakan untuk pemadaman kunci. Nilai khusus daripada kamus, serta keseluruhan kamus, boleh dipadamkan. Item dalam kamus Bersarang juga boleh dipadamkan dengan menggunakan kata kunci del dan menyediakan kunci bersarang khusus dan kunci tertentu untuk dipadamkan daripada Kamus bersarang itu.

img 617dd26d6447c

PENGELUARAN

img 617dd26da0f56

Kaedah kamus Python

Ya tidak Kaedah Penerangan
satu.pop()Ia mengalih keluar dan mengembalikan elemen daripada kamus yang mempunyai kunci yang diberikan.
dua.popitem ()Ia mengalih keluar pasangan nilai kunci arbitrari daripada kamus dan mengembalikannya sebagai tupel.
3.jelas()Ia mengalih keluar semua item daripada kamus.
Empat.salinan()Ia mengembalikan salinan cetek kamus.
5.dapatkan()Ia adalah kaedah untuk mengakses nilai untuk kunci.
6.str ()Ia menghasilkan perwakilan rentetan kamus.
7.fromkeys()Ia mencipta kamus baharu dengan kunci daripada seq dan nilai ditetapkan kepada nilai.
8.jenis()Ia mengembalikan jenis pembolehubah yang diluluskan.
9.item()Ia mengembalikan senarai kunci, pasangan tuple nilai
10.cmp()Ia membandingkan unsur-unsur kedua-dua kamus
sebelas.has_key()Ia kembali benar jika kunci berada dalam kamus. sebaliknya palsu
Ya tidak Kaedah Penerangan
satu.comp(dict1, dict2)Ia membandingkan unsur-unsur kedua-dua kamus.
dua.jenis (pembolehubah)Ia mengembalikan jenis pembolehubah yang diluluskan. Jika pembolehubah yang diluluskan berada dalam kamus, maka ia akan mengembalikan jenis kamus.
3.str(dict)Ia menghasilkan perwakilan rentetan yang boleh dicetak bagi kamus
Empat.len (dikt)Ia memberikan jumlah panjang kamus. Ia akan sama dengan bilangan item dalam kamus.

Tarikh dan masa

Program Python boleh mengendalikan tarikh dan masa dalam pelbagai cara. Menukar antara format data adalah tugas harian untuk komputer. Modul masa dan kalendar Python membantu anda menjejak tarikh dan masa.

img 617dd26e02dd0

PENGELUARAN

img 617dd26e3f106

Time Tuple

Indeks Padang Nilai
0tahun 4 digit2020
satubulan1-12
duaHari1-31
3Jam0-23
4minit0-59
5Kedua0-60
6Hari dalam seminggu0-6
7Hari dalam setahun1-366
8Penjimatan siang hari-1,0,1,-1

Modul Masa

Ya tidak Fungsi Penerangan
satutime.localtime([saat])Ia menerima contoh yang dinyatakan dalam saat kerana ia mengembalikan t masa-tuple dengan waktu tempatan .
duatime.time( )Ia mengembalikan masa semasa segera dan bilangan titik terapung saat.
3masa.altzoneZon waktu DST tempatan, dalam beberapa saat di barat UTC, jika satu ditakrifkan. Ia adalah negatif jika zon waktu DST tempatan adalah di timur UTC. Hanya gunakan ini jika siang hari tidak sifar.
4time.strftime(fmt[,tupletime])Ia menerima sesaat yang dinyatakan sebagai tuple masa dalam waktu tempatan dan ia mengembalikan rentetan yang mewakili segera seperti yang disebut oleh rentetan fmt.
5time.asctime([tupletime])Ia menerima tuple masa dan mengembalikan rentetan 24 aksara seperti 'Rabu 12 Dis 18:07:14 2020'.
6time.tzset()Ia menetapkan semula peraturan penukaran masa yang digunakan oleh rutin perpustakaan. Pembolehubah persekitaran TZ memberitahu anda cara ini dilakukan.
7time.mktime(masa tuple)Ia menerima sesaat yang dinyatakan sebagai tuple masa dalam waktu tempatan dan ia mengembalikan nilai titik terapung yang dinyatakan dalam saat sejak zaman itu.
8time.clock( )Ia mengembalikan masa CPU semasa sebagai bilangan titik terapung saat. Untuk mengukur kos pengiraan pendekatan yang berbeza, nilai time.clock adalah lebih berguna daripada time.time().
9time.sleep(secs)Ia menangguhkan utas panggilan selama beberapa saat.
10time.ctime([secs])Ia bertindak seperti asctime(localtime(secs)) dan tanpa hujah adalah seperti asctime( )
sebelastime.gmtime([saat])Ia menerima sesaat yang dinyatakan dalam saat sejak zaman dan mengembalikan t masa dengan UTC. Nota: t.tm_isdst sentiasa 0
12time.strptime(str,fmt=’%a %b %d %H:%M:%S %Y’)Ia menghuraikan str mengikut format rentetan fmt dan mengembalikan segera dalam format time-tuple.

Modul Kalendar

Ya tidak Fungsi Penerangan
satucalendar.leapdays(y1,y2)Ia mengembalikan jumlah bilangan hari lompat dalam tahun dalam julat(y1,y2).
duacalendar.isleap(year)Ia kembali benar jika setahun adalah tahun lompat; jika tidak, Palsu.
3kalendar.setfirstweekday(weekday)Ia menetapkan hari pertama setiap minggu kepada kod hari bekerja hari kerja. Kod hari minggu ialah 0 hingga 6.
4calendar.timegm(tupletime)Ia adalah songsang masa.gmtime. Ia menerima sesaat masa dalam bentuk tuple masa dan mengembalikan sesaat yang sama dengan bilangan saat titik terapung.
5kalendar.hari minggu(tahun,bulan,hari)Ia mengembalikan kod hari bekerja untuk tarikh yang diberikan. Kod hari minggu ialah 0 hingga 6, nombor bulan ialah 1 hingga 12.
6calendar.prmonth(tahun,bulan,w=2,l=1)Ia mencetak kalendar.bulan(tahun,bulan,w,l).
7calendar.prcal(tahun,w=2,l=1,c=6)Ia mencetak calendar.calendar(year,w,l,c).
8calendar.monthrange(tahun,bulan)
Ia mengembalikan dua integer. Yang pertama ialah kod hari bekerja, yang kedua ialah bilangan hari dalam bulan itu. Kod hari minggu ialah 0 hingga 6; nombor bulan ialah 1 hingga 12.
9calendar.monthcalendar(year,month)Ia mengembalikan senarai senarai. Setiap subsenarai menunjukkan seminggu. Hari di luar bulan tahun ditetapkan kepada 0; hari dalam bulan itu ditetapkan kepada hari-dalam-bulan mereka, 1 dan ke atas.
10calendar.firstweekday( )Ia mengembalikan tetapan semasa untuk hari bekerja yang bermula setiap minggu. Secara lalai, apabila kalendar mula-mula diimport, ini ialah 0, bermakna hari Isnin.
sebelascalendar.calendar(year,w=3,l=1,c=6)Ia mengembalikan rentetan berbilang baris dengan kalendar untuk tahun atau diformatkan kepada tiga lajur yang dipisahkan oleh ruang. w ialah lebar dalam aksara setiap tarikh. l ialah bilangan baris untuk setiap minggu.
12kalendar.bulan(tahun,bulan,w=3,l=1)Ia mengembalikan rentetan berbilang baris dengan kalendar untuk sebulan dalam setahun, satu baris setiap minggu ditambah dua baris pengepala. w ialah lebar dalam aksara setiap tarikh. l ialah bilangan baris untuk setiap minggu.