Apl Web

Apakah itu Requirements Traceability Matrix (RTM)?

30 Oktober 2021

Seperti namanya, matriks ini digunakan untuk menjejak dan menyemak sama ada keperluan projek semasa dipenuhi. Dokumen yang digunakan untuk mengaitkan bersama mana-mana dokumen dua garis asas, yang memerlukan perhubungan banyak-ke-banyak, untuk menyemak kesempurnaan perhubungan itu dipanggil matriks kebolehkesanan keperluan .

Isi kandungan

Matriks Kebolehkesanan Keperluan (RTM)

Dokumen yang menangkap semua keperluan yang dicadangkan oleh pelanggan dan menjejaki keperluan dalam satu dokumen dengan memetakan dan menjejaki kes ujian dengan keperluan pengguna dipanggil matriks kebolehkesanan keperluan.

Dokumen matriks Kebolehkesanan Keperluan dihantar pada penghujung Kitaran Hayat Pembangunan Perisian.

Tujuan utama dokumen adalah untuk mengesahkan bahawa semua keperluan pengguna disemak menggunakan kes ujian dan tiada kefungsian tidak disemak semasa ujian perisian.

Liputan ujian 100 % harus menjadi tumpuan mana-mana penglibatan ujian, iaitu, semua yang perlu diuji harus diuji.

Matriks Kebolehkesanan Keperluan

Jenis Matriks Kebolehkesanan Keperluan

Kebolehkesanan Keperluan boleh dikelaskan secara meluas kepada tiga komponen utama. Mereka ialah:

1. Kebolehkesanan Hadapan

Matriks ini memastikan bahawa setiap keperluan digunakan pada produk dan diuji dengan teliti.

Ia juga menyemak hala tuju produk dan memastikan ia maju ke arah yang dikehendaki untuk perisian/produk yang betul.

Keperluan dipetakan kepada kes ujian.

2. Kebolehkesanan ke belakang atau songsang

Matriks ini mengesahkan bahawa penguji tidak meluaskan skop projek dengan menambahkan kod, ujian, elemen reka bentuk atau kerja lain yang tidak perlu yang tidak ditetapkan dalam keperluan pengguna.

Ia juga memastikan bahawa produk semasa kekal di landasan yang betul.

Kes ujian dipetakan mengikut keperluan.

3. Kebolehkesanan Dwiarah atau Ke Hadapan dan Ke Belakang

Ia memastikan bahawa semua keperluan pengguna dilindungi di bawah semua kes ujian dan menganalisis perubahan dalam keperluan pengguna yang disebabkan oleh kecacatan dalam produk dan sebaliknya.

Parameter Termasuk dalam Matriks Kebolehkesanan Keperluan

Pasukan ujian yang membangunkan Matriks Kebolehkesanan Keperluan boleh memilih Alat Pengurusan Ujian yang tersedia selain daripada mengekalkan helaian excel secara berasingan.

Tiga parameter disertakan dalam helaian excel RTM:

 • ID Keperluan
 • Jenis Keperluan dan Penerangan
 • Kes Ujian dengan Status

Selain daripada di atas, matriks kebolehkesanan keperluan juga boleh mengandungi:

 • Keperluan itu dilindungi mengikut bilangan kes ujian.
 • Status Ujian Penerimaan Pengguna, jika dilakukan oleh pengguna.
 • Reka bentuk dan status pelaksanaan untuk kes ujian tertentu.
 • Kecacatan yang berkaitan dan keadaan semasa disebut.

Tidak salah untuk mengatakan, RTM ialah Kedai Setempat untuk semua aktiviti ujian.

Lihat juga 10 Alat Perisian Pembahagian Cakera Keras Percuma Terbaik (Gabung Dan Pemulihan)

Kepentingan Matriks Kebolehkesanan Keperluan

Analisis menyeluruh keperluan pengguna dan menjana kes ujian positif dan negatif harus diyakinkan dengan mempertimbangkan semua kemungkinan senario atau kes ujian.

Jadi, bagaimanakah seseorang boleh memastikan bahawa tiada keperluan telah ditinggalkan semasa ujian?

Cara paling mudah adalah dengan mengesan keperluan dan kes ujian yang sepadan serta senario ujian dengan cara yang dipermudahkan.

Setiap penguji mesti memastikan bahawa produk yang dihantar hendaklah bebas kecacatan dan memenuhi semua keperluan pengguna.

Untuk mencapai matlamat ini, penguji QA harus memahami keperluan dengan teliti dan dapat membahagikan keperluan kepada pelbagai senario dan kemudian mencipta kes ujian pada senario tersebut.

Setelah kes ujian selesai, ia perlu dilaksanakan secara individu, dan laporan kejayaan dan kegagalan juga harus dihasilkan.

Di sini, Matriks Kebolehkesanan Keperluan muncul.

Matriks itu hanyalah lembaran kerja biasa yang mengandungi keperluan pengguna dan semua kemungkinan senario ujian, kes ujian dan keadaan semasa kejayaan atau kegagalan masing-masing.

Menggunakan RTM, pasukan ujian akan lebih memahami dan mengesan pelbagai aktiviti ujian yang perlu dilakukan untuk perisian atau produk.

Contoh Matriks Kebolehkesanan Keperluan

Mari kita pertimbangkan contoh spesifikasi keperluan pengguna yang memerlukan a Tetapkan Peringatan dalam perisian Pengurus Tugas .

Oleh itu, Keperluan Perniagaan (BR1) akan menjadi: Tetapkan butang Peringatan harus tersedia.

The senario ujian (TS1) untuk keperluan adalah: Butang Set Peringatan disediakan.

Terdapat dua kes ujian di bawah senario ini:

  Kes Ujian 1 (TS1.TC1): Tetapkan pilihan peringatan telah didayakan dan berfungsi dengan jayanya.Kes Ujian 2 (TS1.TC2): Tetapkan pilihan peringatan telah berjaya dilumpuhkan.

Sebaik sahaja kes ujian di atas dilaksanakan, ia mungkin berjaya atau gagal.

Sekiranya berlaku kegagalan, kecacatan yang ditemui juga boleh disenaraikan dan dipetakan bersama keperluan perniagaan, senario ujian dan kes ujian.

Katakan, TS1.TC1 gagal, iaitu, pengguna tidak boleh menetapkan peringatan untuk tugas harian walaupun pilihan itu didayakan. Dalam kes sedemikian, kecacatan boleh dilog dalam Matriks Kebolehkesanan Keperluan.

Katakan ID kecacatan ialah D1. Kemudian, ini juga akan dipetakan dengan BR1, TS1 dan TS1.TC1.

Dalam format jadual, RTM akan kelihatan seperti ini:

Keperluan Perniagaan Senario Ujian Kes Ujian Kecacatan
BR1 TS1TS1.TC1D1
TS1.TC2

Begitu juga, baris lain untuk keperluan perniagaan lain, BR2, BR3 dan lain-lain, boleh ditambah bersama kes ujian, senario ujian dan kecacatan yang dipetakan.

Liputan Ujian

Liputan ujian ialah istilah yang mentakrifkan keperluan pengguna yang akan diuji dan disahkan sebaik sahaja ujian bermula.

Ia menyemak sama ada kes ujian dilaksanakan dengan betul atau tidak, untuk memastikan kesempurnaan aplikasi perisian dengan kecacatan minimum atau TIADA.

Liputan ujian 100% boleh dicapai dengan menggunakan Kebolehkesanan Keperluan seperti berikut:

Kecacatan dalaman hendaklah dipetakan kepada kes ujian yang direka bentuk.

Kecacatan yang Dilaporkan Pelanggan (CRD) hendaklah dipetakan kepada kes ujian individu.

Jenis Spesifikasi Keperluan

1. Dokumen Spesifikasi Keperluan Perisian (SRS)

Ia adalah dokumen terperinci yang mengandungi semua butiran tentang keperluan fungsi dan bukan fungsi pelanggan atau pihak berkepentingan.

SRS ialah dokumen asas untuk reka bentuk dan pembangunan aplikasi perisian.

Lihat juga 11 Pembetulan Untuk Recaptcha Tidak Berfungsi Dalam Chrome, Firefox atau Mana-mana Pelayar

2. Gunakan Dokumen Kes

Dokumen Kes Penggunaan membantu dalam reka bentuk dan pelaksanaan perisian mengikut keperluan perniagaan.

Ia menunjukkan aliran kerja terperinci tentang cara setiap tugasan perlu dilakukan.

Interaksi antara sistem dan pengguna dipetakan dalam Dokumen Kes Penggunaan menggunakan pelakon dan peristiwa yang perlu dilakukan untuk mencapai matlamat yang diperlukan.

3. Keperluan Perniagaan

Dokumen Keperluan Perniagaan (BRS) ialah senarai keperluan peringkat tinggi yang mengandungi keperluan pelanggan sebenar selepas interaksi pelanggan yang singkat.

Penganalisis Perniagaan atau Arkitek Projek ialah orang yang biasanya membentuk dokumen ini. SRS berasal daripada BRS.

4. Cerita Pengguna

Dalam kes kaedah pembangunan Agile, cerita pengguna digunakan untuk menerangkan pelbagai ciri perisian dari perspektif pengguna akhir.

Cerita ini memudahkan keperluan pengguna dengan mentakrifkan pelbagai jenis pengguna dan keperluan mereka untuk ciri dan sebabnya.

Pembangunan Cerita Pengguna dan Tangkas ialah trend baharu dalam industri perisian, dan mereka beralih ke arah mereka dan alatan perisian sepadan yang diperlukan untuk merekodkan keperluan pengguna.

5. Dokumen Keperluan Projek (PRD)

Dokumen rujukan yang dibuat untuk keseluruhan pasukan projek yang memberitahu setiap ahli tentang kerja produk ialah PRD.

Terdapat empat bahagian:

 • Tujuan produk
 • Ciri-ciri Produk
 • Kriteria Keluaran
 • Belanjawan & Jadual projek

6. Dokumen Pengesahan Kecacatan

Pasukan ujian mengekalkan dokumen yang mengandungi butiran berkaitan kecacatan untuk membetulkan dan menguji semula kecacatan.

Dokumen Pengesahan Kecacatan ini mengesahkan sama ada kecacatan telah diperbaiki atau tidak; ia diuji semula pada OS atau peranti yang berbeza atau dengan konfigurasi sistem yang berbeza.

Jika projek mempunyai fasa pembetulan dan pengesahan kecacatan yang boleh dipercayai, Dokumen Pengesahan Kecacatan adalah penting dan berguna.

Kegunaan Matriks Kebolehkesanan Keperluan Menggunakan Contoh

Memandangkan pemberitahuan set sebelumnya dalam perisian pengurus tugas, mari kita lihat bagaimana matriks kebolehkesanan keperluan boleh membantu.

1. Pelaksanaan

Keperluan: Laksanakan butang Tetapkan Pemberitahuan dalam aplikasi pengurus tugas.

Pelaksanaan: Setelah pengguna log masuk, ikon pemberitahuan yang ditetapkan harus kelihatan dan boleh diakses pada papan pemuka.

2. Adakah keperluan itu perlu?

Keperluan: Laksanakan butang Tetapkan Pemberitahuan untuk pengguna tertentu sahaja.

Pelaksanaan: Pengguna boleh memilih sama ada mereka mahu mendayakan pemberitahuan untuk tugas mereka secara automatik atau manual atau tidak sama sekali.

3. Mentafsir keperluan

Keperluan: Butang Tetapkan Pemberitahuan mengandungi tarikh dan masa untuk pemberitahuan ditetapkan.

Pelaksanaan: Apabila pengguna mengklik pada ikon/butang Pemberitahuan Tetapkan, yang manakah akan tersedia?

 • Pilih tugas yang mana peringatan perlu ditetapkan.
 • Tarikh dan masa boleh ditetapkan mengikut keperluan pengguna.

4. Reka bentuk keputusan selepas pelaksanaan keperluan

Keperluan: Tugasan, padam, edit, baharu, tetapan, tetapkan pemberitahuan, harus kelihatan dan boleh diakses.

Pelaksanaan: Semua item yang perlu dilihat hendaklah disusun mengikut bingkai dalam format jadual.

5. Semua keperluan diperuntukkan

Keperluan: Pilihan 'Redam Pemberitahuan' harus disediakan.

Pelaksanaan: Jika pilihan 'Tetapkan Pemberitahuan tersedia, maka' Pemberitahuan Redam juga harus tersedia dan berfungsi dengan tepat. Jika pilihan 'pemberitahuan redam' berfungsi dengan betul, semua pemberitahuan yang ditetapkan boleh ditetapkan semula atau diredamkan dengan mudah sebaik sahaja tugasan selesai atau mengikut keperluan pengguna.

Lihat juga Cara Menggunakan Ciri 'Berehat' Facebook untuk Membisukan Seseorang

Kelebihan Liputan Ujian dan RTM

 • Matriks Kebolehkesanan Keperluan menyerlahkan keperluan yang hilang dan ketidakkonsistenan dalam dokumen. Pengguna harus mendapatkan apa yang dia minta tanpa sebarang fungsi yang kurang atau tambahan.
 • Kecacatan keseluruhan, pelaksanaan dan status ditunjukkan dari perspektif keperluan perniagaan.
 • 100% liputan ujian disahkan.
 • Kesan menyemak semula dan mengendalikan semula kes ujian pada kerja pasukan QA dianalisis dan dianggarkan menggunakan RTM.
 • Melaksanakan keperluan pengguna mengikut keutamaan adalah penting. Keperluan keutamaan teratas hendaklah dilaksanakan terlebih dahulu supaya produk akhir boleh dihantar dengan keperluan keutamaan teratas dan mengikut Jadual.
 • Pelan ujian dan kes ujian ditulis dengan tepat untuk mengesahkan bahawa semua keperluan permohonan dipenuhi.
 • Dalam kes permintaan perubahan pelanggan, semua fungsi yang berkaitan boleh diubah suai dengan sewajarnya tanpa apa-apa yang diabaikan.

Cabaran untuk Menguji Liputan

Komunikasi

Sekiranya terdapat sebarang perubahan yang diminta oleh pihak berkepentingan, ia hendaklah dimaklumkan dengan segera kepada pasukan pembangunan dan ujian semasa fasa awal kitaran pembangunan dan ujian. Jika terlewat, masa dan usaha yang tidak perlu diperlukan, yang akan melambatkan projek dan meningkatkan kos.

Mengutamakan Senario Ujian

Senario ujian hendaklah diutamakan mengikut keperluan pengguna dan dihantar sedemikian untuk mengelakkan sebarang kelewatan. Adalah mustahil untuk melaksanakan semua senario ujian, jadi ia mesti diputuskan senario ujian mana yang perlu diuji dan dalam susunan yang mana.

Strategi Ujian Berkesan

Strategi yang berkesan untuk pelaksanaan Liputan Ujian ialah strategi yang memastikan kualiti aplikasi yang baik, yang akan dikekalkan dalam jangka masa tertentu.

Pelaksanaan Proses

Faktor-faktor seperti kemahiran pasukan, struktur organisasi dan proses yang diikuti, pengalaman lepas, infrastruktur teknikal, pelaksanaan, masa dan sumber, anggaran projek yang berkaitan dengan kos, dan lokasi pasukan mengikut zon waktu harus dipertimbangkan semasa mentakrifkan proses ujian.

Dengan cara ini, pasukan boleh memastikan proses berjalan lancar, dan setiap individu dalam projek itu kekal pada halaman yang sama.

Ketersediaan Sumber

Penguji khusus domain mahir dan alat ujian yang digunakan oleh penguji ialah dua jenis sumber yang diperlukan untuk menulis dan melaksanakan senario dan skrip ujian yang menarik.

Sumber-sumber ini boleh memastikan penghantaran tepat pada masa dan pelaksanaan aplikasi yang mencukupi untuk pengguna.

Kata Akhir

RTM atau Requirement Traceability Matrix ialah dokumen tunggal yang tujuan utamanya adalah untuk memastikan tiada kes ujian dan senario ujian ditinggalkan. Setiap fungsi berjaya diuji dan dilindungi. Untuk tujuan ini, keperluan pelanggan dipetakan dan dikesan dalam dokumen.

Kiraan kecacatan menentukan jenis ujian yang sedang dilakukan. Jika kiraan adalah tinggi, ia menandakan ujian kualiti yang berguna, dan kiraan yang rendah menunjukkan ujian kualiti yang tidak mencukupi.

Apabila dilakukan dengan teliti dengan merancang lebih awal, Liputan Ujian menghasilkan tugasan yang kurang berulang dan kecacatan dalam fasa ujian yang mengakibatkan kiraan kecacatan yang rendah.

Oleh itu, perisian atau produk berguna jika kecacatan diminimumkan, dan liputan ujian dimaksimumkan.

Artikel yang Disyorkan

 • Apa Itu Unsecapp.Exe Dan Adakah Ia SelamatApakah Unsecapp.exe Dan Adakah Ia Selamat?
 • 15 Alat Dan Perisian Diagram UML Terbaik15 Alat Dan Perisian Diagram UML Terbaik
 • [DIBETUL] Windows Tidak Dapat Mengakses Ralat Peranti, Laluan atau Fail yang Ditentukan[DIBETUL] Windows Tidak Dapat Mengakses Ralat Peranti, Laluan atau Fail yang Ditentukan
 • 16 Pembetulan Untuk Kemas Kini Windows Tidak Berfungsi Dalam Windows16 Pembetulan Untuk Kemas Kini Windows Tidak Berfungsi Dalam Windows
 • 4 Pembetulan Untuk Tetapan AMD Radeon Dimenangi4 Pembetulan Untuk Tetapan AMD Radeon Tidak Akan Dibuka
 • Alat Tangkapan Skrin Zum: Petua Dan TrikAlat Tangkapan Skrin Zum: Petua Dan Trik